• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  11.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5008, BERGEN
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4883165
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
Ledig stilling

Bergen kommune

TILKALLINGSVIKAR TIL MILJØTERAPEUTISK AVLASTNINGSTJENESTE

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du en variert og spennende vikarstilling, ved en arbeidsplass i utvikling, med høyt faglig nivå og kompetente medarbeidere?
Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

Etat for barn og familie har to tiltak i avdelinger som skal tilby avlastning til ulike målgrupper. Målgruppen for tiltakene er familier med barn som har langvarige og sammensatte behov knyttet til psykisk helse.

Enhet for Barnevernvakten, Utekontakten og Fosterhjemsveiledning og – tilsyn, og EMF – Barn og unge Psykisk Helse lyser i samarbeid ut flere stillinger som tilkallingsvikar ved våre avlastningstiltak. De som blir ansatt skal være tilknyttet begge avdelingene.
I avdelingene tilbys barn, ungdom og familier målrettede, koordinerte og individuelt tilpassede avlastningstiltak av høy kvalitet. Avlastning tilbys pr. i dag på timesbasis og skal etter hvert videreutvikles til å omfatte døgnavlastning. Avlastningstimer er fattet etter forvaltningsvedtak til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver knyttet til barn og ungdom 0-18 år med psykiske helseutfordringer. Tjenesten innebærer avlastning til foreldre og foresatte, og oppfølging av barn og ungdom i tett samarbeid med familiene.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort. Selv om søker ber om å bli unntatt fra offentlig søkerliste, jf. offentleglova §25, annet ledd. Søker vil i så fall bli varslet om dette. 

Arbeidsoppgaver:

 • Tilkallingsvikarer forventes å kunne dekke inn både planlagt og akutt fravær
 • Tilkallingsvikarer skal sørge for avlastning til barn og ungdom i våre lokaler, aktivitetsarenaer, samt i familiens nærmiljø og eget hjem
 • Tilkallingsvikarer skal i samarbeid med det enkelte barn eller ungdom, sørge for gode opplevelser med en terapeutisk eller pedagogisk tilnærming til det enkelte barn.
 • Arbeidstid består av dag-, kveld- og helgearbeid. 

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis bachelorgrad innen helse, pedagogikk, barnevern eller sosialfag. Studenter ved disse studieretningene, samt psykologistudenter kan bli vurdert.
 • Annen relevant bachelorutdanning eller påbegynt studieretning kan bli vurdert, dersom en har relevant erfaring.
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og unge med psykiske helsevansker
 • Erfaring fra miljøterapi og arbeid med barn og unge vektlegges
 • Erfaring med individuell oppfølging av barn og ungdom vektlegges
 • Delta i fagutvikling i avdelingen
 • Bidra aktivt til brukermedvirkning og til å løfte frem og ivareta barn og ungdom sin stemme
 • Det er forventet at en tar del i opplæring og bruk av aktuell metodikk
 • Førerkort klasse B
 • Tilfredsstillende politiattest kreves og må fremlegges ved tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Du kan jobbe strukturert og selvstendig og har god vurderings- og gjennomføringsevne
 • Du evner å møte tidvis krevende adferd med trygghet og tålmodighet
 • Du møter barn og ungdom sine vanskelige følelser med respekt og forståelse
 • Du er robust og utholdende
 • God evne til samarbeid og fleksibilitet
 • Du har engasjement for barn og ungdom med sammensatte og til tider krevende utfordringsbilder, og evne til å vise omsorg og varme
 • Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • Høyt faglig nivå og varierte arbeidsoppgaver
 • Opplæring og veiledning i arbeidsområdenes metoder
 • Godt arbeidsmiljø og et inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift)
 

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  11.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5008, BERGEN
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4883165
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune