Ledig stilling

Lyngdal kommune

Tilkallingsvikar renhold

Ved enhet tekniske tjenester har vi behov for tilkallingsvikarer innen renhold for renholdstjenesten. Renholdstjenesten består av 38 ansatte (inkl. vikarer, ca. 25 årsverk) og utfører renhold i kommunale bygninger. Enheten er framtidsrettet og er kontinuerlig i utvikling for best å betjene brukere og ansattes arbeidsmiljø blir ivaretatt og arbeidsvilkår tatt på alvor.

 

ARBEIDSTID:
• Kjernetid er mandag til fredag, kl. 07:00 – 17:00

 

HOVEDOPPGAVER:
- Daglig og periodisk renhold av kommunale bygg.
- Ansvar for at du følger renholdsrutiner og renholdsplaner.

- kvalitetssikre renhold og hygiene i kommunale bygninger

-HMS er viktig i alt fra renhold, bruk av utstyr, håndtering av kjemikalier,
hygiene og samhandling med andre brukere og renholdere.


KVALIFIKASJONER

Krav:
- Må inneha sertifikat

- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk

- Grunnleggende IKT Kunnskap

 

 

Arbeidserfaring/ annen erfaring:
- ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid

-Fagbrev som renholdsoperatør er ønskelig, men andre godt kvalifiserte søkere med relevant praksis kan komme i betraktning

-Erfaring med bruk av data som arbeidsverktøy

 

Personlige egenskaper:
-personlig egnethet vektlegges sterkt
- gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
- kan jobbe selvstendig og effektivt, løsningsorientert
- motivert, serviceinnstilt og fleksibel
- vilje til å stå på

-Et øye for detaljer

 

DET TILBYS:
- opplæring, oppfølging og faglig veiledning

-God arbeidsmiljø

-Kurs innenfor fag

 

OM SØKNADEN:
• Søknaden vil være gyldig til og med 31.12.2022
Etter den tid må en registrere ny søknad for å være søker til stilling som
tilkallingsvikar neste halvår hvis dette opprettes. .
• En vil ikke motta noe svarbrev på søknaden, men når det er behov for flere vikarer blir søkerlisten vurdert og aktuelle søkere blir kontaktet for et intervju / samtale.
• Vær oppmerksom på at denne søknaden ikke er til erstatning for søknader til konkrete stillinger som lyses ut. Vennligst følg med her på kommunens hjemmeside under ledige stillinger, eller i avisene.

 

Ved tilsetting blir det lagt vekt på personlige egenskaper.  Stillingene lønnes i hht gjeldende tariff i forhold til utdanning og praksis. Ansettelse skjer på gjeldende kommunale vilkår.