Ledig stilling

Lyngdal kommune

Tilkallingsvikar - pedagogisk leder våren 2024 – Lyngtua/Nygård barnehage.

Har du lyst til å jobbe som tilkallingsvikar i to av barnehagene i Lyngdal kommune? 

Denne utlysningen gjelder for Lyngtua og Nygård barnehage

Selv om vi har et stabilt personale, trenger vi tilkallingsvikarer som vi kan kontakte ved behov. 

Hvis du er interessert, søk gjerne via søknadsskjemaet i vedlagte link.

NB: For å ha oppdaterte lister, lages det en ny rekrutteringssak hvert halvår. Det betyr at om du har vært tilkallingsvikar tidligere, må du likevel søke på nytt hvis du vil være tilkallingsvikar i perioden 01.01.24 - 30.06.24.

For arbeid i barnehage må du legge frem politiattest uten anmerkninger.

Kontaktpersoner:

Nygård barnehage:

Styrer Diane Tveite Fredbo, telefon: 90186510, e-post: diane.tveite.fredbo@lyngdal.kommune.no

Lyngtua barnehage:

Styrer Linn Therese Røysland-Egebø, telefon: 90986141, e-post: linn.therese.roysland-egebo@lyngdal.kommune.no