Detaljer


Tilkallingsvikar - pedagogisk leder

Har du lyst til å jobbe som tilkallingsvikar i barnehagene i Lyngdal kommune?

Lyngdal kommune har fire barnehager. Disse er Lyngtua barnehage, Nygård barnehage, Konsmo barnehage og Byremo barnehage. 

Vi ønsker å ha tilkallingsvikarer som vi kan kontakte ved behov.

Hvis du er interessert, søk gjerne via søknadsskjemaet i vedlagte link.

 

NB: For arbeid i skolen må du legge frem politiattest uten anmerkninger.