Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lyngdal kommune

Tilkallingsvikar omsorgstjenesten - Våren 2023 - Syke- og vernepleiere

Har du lyst til å jobbe som tilkallingsvikar i omsorgstjenesten i Lyngdal kommune?

Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene, er det et jevnt behov for nye tilkallingsvikarer.
Hvis du er interessert, søk gjerne via søknadsskjemaet.

Omsorgstjenestene i Lyngdal kommune er inndelt i 3 virksomheter med avdelinger både i Lyngdal, Konsmo og Byremo. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar, og som vi kan kontakte hvis behov oppstår.

Virksomhet for institusjons- og hjemmetjenester består av 2 institusjoner, Byremo omsorgssenter og Lyngdal Helsehus. Til sammen er det 8 avdelinger med døgndrift i virksomheten. Ved institusjon er langtidsavdelinger, køh, korttid- og rehab.avdeling. I tillegg er det kjøkken og vaskeri ved begge institusjonene. Hjemmetjenester består av praktisk bistand hjemmehjelp, helsetjenester i hjemmet, dagsenter for eldre, sykepleieklinikk og hverdagsrehabilitering.

Kontaktperson Hjemmetjenester: Avdelingsleder Kristin Byberg, tlf: 94506039
Kontaktperson Institusjon: Avdelingsleder Gunn Venke Lund, tlf: 92291484
Kontaktperson Byremo omsorgssenter: Avdelingsleder Arnhild Urevatn, tlf 95221507

Virksomhet for forebygging og livsmestring består av døgnenheter psykisk helse, (Team voksen) bofellesskap for enslige mindreårige og psykisk helsetjenester og rusomsorg.

Kontaktperson: Avdelingsleder Eline Sindland, tlf 90408052

Virksomhet for habilitering består av avlastning til barn og ungdom og boligbaserte tjenester som yter bistand til mennesker med sammensatte behov, hvorav den største gruppen er personer med utviklingshemming.

Kontaktperson: Avdelingsleder Geir Helge Heddeland 91824377

Det er behov for tilkallingsvikarer som er:

  • vernepleiere
  • sykepleiere
  • miljøterapeuter (min. 3-årig relevant høyskoleutd., fortrinnsvis helse- og sosialfaglig)

Dersom en har ønsker i forhold til arbeidssted og arbeidsoppgaver kan dette oppgis i søknaden.

Annen informasjon
Søknaden vil være gyldig til og med 31.7.2023. Etter den tid må en registrere ny søknad for å være søker til stilling som tilkallingsvikar neste halvår.
Stillingene lønnes etter gjeldende tariff i forhold til utdanning og praksis.

NB: En vil ikke motta noe svarbrev på søknaden sin, men når det er behov for flere vikarer blir søkerlisten vurdert og aktuelle søkere blir kontaktet for et intervju/ samtale. For arbeid i omsorgstjenestene må du legge frem politiattest uten anmerkninger

Vær oppmerksom på at denne søknaden er ikke til erstatning for søknader til konkrete stillinger som lyses ut. Vennligst følg med på kommunens hjemmeside under ledige stillinger, eller i avisene.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til den aktuelle enhet.