• Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  10.08.2021
 • Sted:
  GOL
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GOL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3971393
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune

Tilkallingsvikar natt

Gol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søkjer etter tilkallingsvikarar som likar å jobbe med menneske og likar utfordringar og å arbeide i team. Stillinga er knytt til bustadar i Helsetunvegen i Gol. Det er eit godt samarbeid med dei som jobbar på dag og kveld rundt tilbodet til den

enkelte. Vi brukar journalsystemet Gerica

 

Vi søkjer:

Ein person som har erfaring frå arbeid med personar med utviklingshemning, og som ynskjer å arbeide som vaken nattevakt.

Arbeidsoppgåver:

 • Tilsyn med brukarar og kontakt ved behov
 • Delta på brukarmøter og rettleiing

Kvalifikasjonskrav:

 • Utdanning som fagarbeidarar med relevant fagbrev. Anna relevant utdanning vil bli vurdert
 • Gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg

Vi ynskjer:

 • Kjennskap til psykisk utviklingshemning
 • Kjennskap til helse- og omsorgstenesteloven kap 9 om bruk tvang og makt

Vi tilbyr:

 • Varierte og spennande arbeidsoppgåver og utfordringar
 • Fagleg rettleiing og moglegheit for vidareutdanning
 • Moglegheit for fast tilsetjing etterkvart
 • Løn og tilsetjingsvilkår etter avtale
 • God pensjonsordning

For stillinga gjeld:

Løn- og tilsetjingsvilkår i samsvar med lov og avtaleverk

Vi ynskjer at:

Du kan jobbe sjølvstendig

Gyldig politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, må leggjast fram før tiltreding i stillinga.

Anna:

Attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar.

Det er viktig at du fyller ut alle punkt under skule og utdanning. Det blir produsert ein CV på grunnlag av dei data du legg

inn.

Du får berekna ansiennitet for all offentleg teneste, samt relevant privat teneste. Dersom du har vore heime med barn

eller hatt anna omsorgsarbeid må du fylle det inn som arbeidserfaring. Du kan få berekna inntil 3 år med ansiennitet

for omsorgsarbeid.

 

I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden

ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, men det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi

gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta ffentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli

varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

 
 • Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  10.08.2021
 • Sted:
  GOL
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GOL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3971393
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune