Ledig stilling

Gjøvik kommune

Tilkallingsvikar i skole og skolefritidsordningen (SFO)

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Tjeneste skole består av skoleadministrasjon, grunnskolene og voksenopplæringen i Gjøvik kommune.

Vi har som mål at skolesystemet og skolefritidsordningen i Gjøvik skal ha høy faglig kvalitet og oppnå gode resultater. 

Alle barn og unge skal ha en oppvekst preget av trivsel, trygghet og livsmestring gjennom godt foreldresamarbeid, rett kompetanse nær barn og unge, tverrfaglig samhandling og inkluderende fellesskap. Barn og unges medvirkning og godt relasjonsarbeid skal være gjennomgående i alt arbeid med barn og unge.

"På samme lag for barn og unge i Gjøvik - en helhetlig oppvekststrategi".

Det lyses ut et uspesifisert antall tilkallingsvikarer ved skolene i Gjøvik kommune.

Arbeidsoppgaver:
  • Planlegging, organisering og praktisk arbeid i skolen og / eller skolefritidsordningen.
  • Daglig arbeid med barn.
Kvalifikasjoner:
  • Ønskelig med erfaring og praksis fra arbeid med barn.
  • Gode relasjonelle ferdigheter.
  • Personlig egnethet.
  • Krav om godkjent politiattest.
Vi kan tilby:
  • Utviklingsorienterte skoler.
  • Gode arbeidsplasser med godt faglig miljø.
  • Interessante og utviklende arbeidsoppgaver.

Aktuelle søkere vil bli kontaktet når det er behov. Referanser må oppgis i søknaden.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.  

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.