Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Hemsedal Kommune

Tilkallingsvikar i oppvekst - barnehage og skole

Offentlig forvaltning

I oppvekstsektoren finner du stillinger innen skole og barnehage.

Vi har stadig behov for vikarer som kan stille på kort varsel.
Dersom du har ønske om å bli tilkallingsvikar kan du vise interesse ved å sende oss en søknad.

Vi søker:
Tilkallingsvikarer og/eller vikarer til kortere engasjement ved behov, f.eks. i forbindelse med ferieavvikling.

• Pedagoger
• Lærere
• Barne- og ungdomsarbeidere
• Barnehagelærere/ førskolelærere
• Assistenter
• Studenter
• Personer med annen bakgrunn/erfaring fra arbeid med barn og unge
• Personer som ønsker erfaring med arbeid med barn og unge

Det er fordel med erfaring eller utdanning innen barn og unge, men ingen forutsetning. Opplæring vil bli gitt.

Informasjon om avtale som tilkallingshjelp:
Avtale som tilkallingsvikar innebærer at Hemsedal kommune tar kontakt med arbeidstakeren ved behov for kortvarig og midlertidig engasjement. En tilkallingsavtale innebærer i selg selv ingen forpliktelse for arbeidstaker til å utføre arbeid i virksomheten. Som hovedregel blir ledig stillinger lyst ut med egen annonse, men det kan i perioder være behov for tilkallingsvikarer eller vikarer for en kort periode.

Krav til politiattest, tuberkulosetest og dokumentasjon:
I oppvekst har de fleste stillingene krav om at det må leveres politiattest før man starter i stillingen jf. opplæringsloven og/eller barnehageloven. De som ansettes i stillinger innen skole og barnehage kan bli pålagt å ta tuberkulose prøve.

Om det er krav om politiattest i stillingen vil du få tilsende en bekreftelse fra oss som arbeidsgiver slik at du kan søke elektronisk.

Det er krav om dokumentasjon og vitnemål fra tidligere arbeidserfaring og utdanning for riktig innplassering i stillingskode og fastsetting av lønn. Lønnsansiennitet blir satt til 0 år inntil dokumentasjon er levert og vurdert.

Elektronisk søknadsprosess:
Ved elektronisk søknad vil det automatisk bli generert en CV ut ifra opplysningene som blir lagt inn. Ta kontakt med postmottak@hemsedal.kommune.no ved utfordringer i søknadsprosessen.

Vi ønsker deg velkommen som søker hos oss!

Om vi ved et senere tidspunkt lyser ut en stilling som er av interesse må du legge inn en ny søknad på den aktuelle stillingen, selv om du tidligere har vist oss interesse ved å sende oss en generell søknad eller en søknad som tilkallingsvikar.

Til informasjon vil lederne i oppvekst få tilgang til din søknad som tilkallingsvikar.