Ledig stilling

Nordre Land kommune

Tilkallingsvikar i Hjemmetjenester 2024

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesteområdet hjemmetjenester trenger tilkallingsvikarer til sine avdelinger for 2024.

Vi søker etter både helsepersonell og personer uten helsefaglig utdanning med interesse for helse- og omsorgsfaget. Elever og studenter innen helsefaglig utdanning oppfordres særlig til å søke, men også deg som ønsker å starte et utdanningsforløp. Fleksibilitet og selvstendighet er egenskaper vi ønsker, og at du kan stille på kort varsel.

Dersom du ønsker å jobbe i en eller flere spesifikke avdelinger, ber vi deg skrive hvilke(n) i søknadsteksten.

Kommunale biler benyttes og søkere til hjemmesykepleien må ha førerkort for personbil. Andre tjenester har biler disponibelt, men det kan bli nødvendig å bruke egen bil i tjenesten.

Arbeidsbetingelser:

Det vil bli inngått en skriftlig arbeidsavtale som tilkallingsvikar.

Avtalen innebærer ingen rett til oppdrag fra arbeidsgiver, og arbeidstaker kan også takke nei til tilbudte vakter.

Arbeidsoppdragene skjer etter tilkalling ved behov, med varierende arbeidstid og arbeidssted og i henhold til avtale i det enkelte tilfelle.

Vi gjør oppmerksom på at dette KUN gjelder sporadiske vakter (tilkallingsvakter).

Kontaktpersoner:
Betina Veslehaug, Avdelingsleder Hjemmetjenesten Torpa, tlf. 416 09 089, betina.veslehaug@nordre-land.kommune.no
Marit Strande, Konst. avdelingsleder Hjemmetjenesten Dokka, tlf. 917 38 449, marit.strande@nordre-land.kommune.no
Marthe Sollien, Avdelingsleder Snertinn bofellesskap og Furuholtet bofellesskap, tlf. 975 26 327, marthe.sollien@nordre-land.kommune.no
Berit Ødegård Bjerke, Avdelingsleder Rudsgata bofellesskap og Øygardsvegen, tlf. 920 29 363, berit.o.bjerke@nordre-land.kommune.no
Andre Kvernlien, Avdelingsleder Åsligata avlastning, tlf. 909 91 854, andre.kvernlien@nordre-land.kommune.no

 

Som forebyggende datasikkerhetstiltak orienterer vi om at vi aldri vil be om BankID-informasjon på noe som helst tidspunkt i søknadsprosessen.