Tilkallingsvikar i barnehage 2021/2022

Nordre Land kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barnehagene i Nordre Land søker etter tilkallingsvikarer for barnehageåret 2021/2022.

Fra høsten 2021 har Nordre Land kommune fem kommunale barnehager:
Tonlia barnehage, Furulund barnehage og Øygardsjordet barnehage på Dokka.
Mariringen barnehage og Solheim barnehage i Torpa.

Vi søker etter personer med interesse for å jobbe med barn og i barnehage, gjerne med erfaring fra barnehage og/ eller utdanning som barne- og ungdomsarbeider eller tilsvarende.

Vi søker deg som er fleksibel og har gode samarbeidsevner, og som kan stille på kort varsel når våre faste ansatte har fravær.

Arbeidsoppgavene skjer etter tilkalling ved behov, med varierende arbeidstid og arbeidssted og i henhold til avtale i det enkelte tilfelle. Det vil bli inngått en skriftlig arbeidsavtale som tilkallingsvikar for de som blir godkjent som vikar. Avtalen innebærer ingen rett til oppdrag fra arbeidsgiver, og arbeidstaker kan også takke nei til tilbudte oppdrag.

For stillingen gjelder:

* Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervju
* Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
* Kommunen har gode forsikrings- og pensjonsvilkår
* Politiattest med hjemmel i barnehageloven §19, må fremlegges før tiltredelse

Hovedregelen er at søkerlister ikke er unntatt offentlighet, jfr.Offentleglova § 25. Dersom du ønsker at ditt navn ikke skal offentliggjøres, ber vi om din begrunnelse for dette i søknadsteksten.

 

Som forebyggende datasikkerhetstiltak orienterer vi om at vi aldri vil be om BankID-informasjon på noe som helst tidspunkt i søknadsprosessen.