• Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  01.03.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  3972211
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 16.02.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rauma kommune

Tilkallingsvikar, helgeengasjement og fritidskontakt

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du motivert til å utvikle og utføre gode helse- og omsorgstjenester til personer med en funksjonshemming?

Avdeling Bo- og Habiliteringstjenester har behov for tilkallingsvikar, helgeengasjement og fritidskontakter

Helse- og omsorgstjenestene i Rauma består i dag av Koordinerende Enhet, Rauma helsehus, Måndalen omsorgssenter, hjemmebaserte tjenester, dagsenter og bo- og habiliteringstjenester. Helse- og omsorgstjenester omfatter alle aldersgrupper.

I Helse og omsorg arbeider vi for:

-          at den enkelte pasient eller tjenestemottaker gis et helhetlig, koordinert og verdig helse- og omsorgstilbud
-          at tjenestemottakere skal kunne bo lengre hjemme
-          økt innsats på forebygging og rehabilitering
-          innføring av velferdsteknologi
-          sikre kvalitet og likeverdige tjenester
-          tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommune og med spesialisthelsetjenesten
-          tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene

Avdeling Bo- og Habiliteringstjenester gir tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne, i samlokaliserte boliger med bemanning og til selvstendig hjemmeboende personer. Vi tilbyr hjelp til personer som har utfordringer med å utføre daglige praktiske og personlige gjøremål. Det kan omfatte bistand til å tilberede måltider, bistand med personlig hygiene, følge til avtaler og aktiviteter eller hjelp til å organisere hverdagen. Mestring, kontinuitet og trygghet er nøkkelord i tjenestetilbudet vårt.

I dag består avdelingen av 3 bofellesskap med omsorgs- og avlastningsboliger (Nesbakken, Romsdalsveien og Storgata) og Spira barneavlastning. Avdelingen er i stadig utvikling blant annet på grunn av vekst i antall tjenestemottakere og omfanget av deres behov. Avdelingen jobber for at hver enkelt person skal få et meningsfylt og verdig liv med mestring og god livskvalitet ut ifra hver enkeltes ressurs og forutsetninger.

Avdeling Bo- og Habiliteringstjenester er på let etter tilkallingsvikar, helgeengasjement og fritidskontakter

Avdeling Bo- og Habiliteringstjenester har behov for tilkallingsvikarer og helgeengasjement som kan dekke korttidsfravær blant faste medarbeidere. Det er behov for vernepleiere, helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere. Det forventes at tilkallingsvikar har mulighet til å jobbe på dag, kveld og helg. I dagens arbeidstidsordning betyr et helgeengasjement i utgangspunktet at man jobber hver 4. helg en kveldsvakt på fredag og langvakter på lørdag og søndag (ca. 20% stilling).

Vi er også på let etter personer som er motivert til å jobbe som fritidskontakt for personer med utviklingshemming. Det betyr at man tilbringer tid og finner på aktiviteter sammen med en spesifikk tjenestemottaker, et fast antall timer per uke (kan variere fra 3 til 9 timer/uke).

Vi legger ut utlysningen uten søknadsfrist, og kommer til å vurdere søkere fortløpende. Aktuelle søkere vil bli kontaktet av oss.

Kvalifikasjoner

Vi søker fortrinnsvis helsefaglig utdanning eller erfaring innenfor arbeid med helse eller pedagogikk. Andre med interesse for å arbeide med mennesker med en utviklingshemming oppfordres til å søke. Vi forutsetter gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig (kunnskap på nivå B). Det er stort sett krav om sertifikat for personbil/B.

Vi ønsker medarbeidere som SER tjenestemottakere og hverandre, og er Samarbeidsvillig, Ekte og Raus. Det forventes at medarbeidere har en positiv og løsningsorientert holdning, og bidrar aktivt i arbeidet til Rauma-innbyggernes beste.

Vi tilbyr

et godt, aktivt og inkluderende fag- og arbeidsmiljø, med tydelig og mestringsorientert ledelse, og vi vil gi interessante og varierte arbeidsoppgaver.

Ansettelse

Lønn etter avtale i forhold til relevant utdanning og praksis. Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad sendes: 

Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting. 

Det er viktig at du tar deg tid til å registerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Du trenger ikke legge ved attester og vitnemål til elektronisk søknad, men vi ber om at disse taes med på evt intervju/ettersendes på forespørsel. 

Lønn-/personaldrift kan kontaktes for rettledning vedr elektronisk søknad, henvendelse pr mail lonn@rauma.kommune.no. Vi kan ikke tildele eller endre på passord, men for øvrige spørsmål er vi behjelpelig med det vi kan. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere som ønsker unntatt offentlighet på søkerliste eller krever fortrinnsrett må begrunne dette i søknaden. 

Ved ansettelse i stillinger innen helse- og omsorg kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges ved tilsetting. Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Kontaktpersoner om du vil vite mer om stillingene er:

 • Virksomhetsleder Aktivisering og mestring, Annelies Slabbertje, tlf +47 46935815 eller mail annelies.slabbertje@rauma.kommune.no (tilgjengelig i uke 28, og fra uke 33)
 • Konst. avdelingsleder Bo- og Habiliteringstjenester, Mette Gjerdalen Stangenes, tlf +47 91894028 eller mette.stangenes@rauma.kommune.no (tilgjengelig fra uke 29)
 

 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  01.03.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  3972211
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 16.02.2022