• Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2023
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4947176
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune
 • Oppdatert 10.01.2023
Ledig stilling

Gol kommune

Tilkallingsvikar Heimetenesta

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helsehjelp i heimen er ei døgnkontinuerleg teneste som ytes til personar som bur heime og har behov for nødvendig helsehjelp.

Vi søker helsefagarbeidere og ufaglærte som kan tenke seg å jobbe ekstra i hjemmetjenesten.

Vi søker:
Vi er interessert i kontakt med personar som kan tenkje seg å arbeide som vikar etter tilkalling eller som vikar i feriar. Du må være sjølvstendig, like kontakt med mennesker og du må ha førarkort.

Kvalifikasjonar:
Du må kunne bruke data og ha gode kunnskapar i norsk, både skriftleg og munnleg.

Anna:

 • Gyldig politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, må leggjast fram før tiltreding i stillinga.Gyldig politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, må leggjast fram før tiltreding i stillinga.
 • Løpende tilsetjingar
 • Attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir berre rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar.
 • Det er viktig at du fyller ut alle punkt under skule og utdanning. Det blir produsert ein CV på grunnlag av dei data du legg inn.
 • I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, men det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Send søknad:

 • Gol kommune nytter elektronisk søknad, søknader som kjem på papir eller e-post vert returnert.
 • Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.
 

 • Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2023
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4947176
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune
 • Oppdatert 10.01.2023