Ledig stilling

Lyngdal kommune

Tilkallingsvikar fagarbeider/assistent i skole og barnehage - våren 2024

Utlysningen gjelder følgende barnehager og skoler i Lyngdal kommune:

  • Nygård barnehage
  • Lyngtua barnehage
  • Kvås skole
  • Å barneskole
  • Årnes skole
  • Berge barneskole
  • Lyngdal ungdomsskole

 

Skoler og barnehager i Lyngdal har behov for robuste og fleksible tilkallingsvikarer våren 2024. Det er barn og elever med varierte og ulike behov som trenger trygge og stabile voksne rundt seg. Derfor ønsker Lyngdal kommune å få en god base med tilkallingsvikarer som kan hjelpe stabilt gjennom hele året.

Kvalifikasjoner:
• Relevant utdanning som fagarbeider. Søkere uten fagbrev, men med relevant erfaring kan vurderes (fagarbeidere vil bli prioritert)
• God norsk fremstillingsevne og forståelse.

Vi tilbyr:
• Spennende og utfordrende oppgaver på en flott arbeidsplass

NB: For å ha oppdaterte lister, lages det en ny rekrutteringssak hvert halvår. Det betyr at om du har vært tilkallingsvikar tidligere, må du likevel søke på nytt hvis du vil være tilkallingsvikar i perioden 01.01.24 - 30.06.24.

For arbeid i skole eller barnehage må du legge frem politiattest uten anmerkninger.

Flott om det oppgis ønsket arbeidssted, eller om alt er av interesse. 

Kontaktpersoner:

Nygård barnehage: Styrer Diane Tveite Fredbo, telefon: 90186510, e-post: diane.tveite.fredbo@lyngdal.kommune.no

Lyngtua barnehage: Styrer Linn Therese Røysland-Egebø, telefon: 90986141, e-post: linn.therese.roysland-egebo@lyngdal.kommune.no

Kvås barneskole: Rektor Hanne Kristine Reitan, telefon: 90042174, e-post: hanne.reitan@lyngdal.kommune.no

Å barneskole: Rektor Bjørn Hunt, telefon: 41240589, e-post: bjorn.hunt@lyngdal.kommune.no

Årnes barneskole: Rektor Silje Stråtveit, telefon: 99788226, e-post: silje.stratveit@lyngdal.kommune.no

Berge barneskole: Rektor Cecilie Førsund, telefon: 41414044, e-post: cecilie.forsund@lyngdal.kommune.no

Lyngdal ungdomsskole: Rektor Kristin Lervik, telefon: 48004023, e-post: kristin.lervik@lyngdal.kommune.no