• Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2023
 • Stillingstype
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4561150
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 02.09.2022
Ledig stilling

Rauma kommune

Tilkallingsvikar Bo- og Habiliteringstjenesten

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype
Det er behov for tilkallingsvikarer på dag/kveld/natt, både hverdager og helg.

Beskrivelse av arbeidssted
Aktivisering og Mestring har ca. 50 årsverk fordelt på ca. 100 faste tilsette og vikarer. Ledelsen består av en virksomhetsleder og en avdelingsleder. Aktivisering og mestring arbeider for at den enkelte tjenestemottaker gis et helhetlig og koordinert tilbud. Hverdagsmestring og trygghet står sentralt i tilbudet. Vi tilbyr tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne i samlokaliserte boliger med bemanning, til selvstendig hjemmeboende og i avlastningsbolig. Vi har også et dagtilbud til personer med demens, tilbudet er lokalisert på Rauma helsehus.  

Arbeidsområde
Avdeling Bo- og Habiliteringstjenesten yter tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne. Vi tilbyr hjelp til personer som har utfordringer med å utføre daglige praktiske og personlige gjøremål. Det kan omfatte bistand til å tilberede måltider, bistand med personlig hygiene, følge til avtaler og aktiviteter eller hjelp til å organisere hverdagen. Mestring, kontinuitet og trygghet er nøkkelord i tjenestetilbudet vårt.

Avdelingen består av tre bofellesskap med omsorgsboliger (Nesbakken, Romsdalsveien og Storgata) og Spira barneavlastning. Tjenestene er i stadig utvikling blant annet på grunn av vekst i antall tjenestemottakere og omfanget av deres behov. Vi jobber for at hver enkelt person skal få et meningsfylt liv med mestringsopplevelse og god livskvalitet ut ifra hver enkeltes ressurs og forutsetninger.

Kvalifikasjoner

Vi søker fortrinnsvis deg med 

 • Fagbrev som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider eller fagskole innen tilsvarende område 
 • Offentlig godkjent vernepleier, sykepleier eller annen tilsvarende utdanning

Du har

 • Førerkort klasse B
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig, minimum nivå B1
 • Gode digitale ferdigheter

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Erfaring med å håndtere og forebygge utfordrende adferd
 • Relevant videreutdanning

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Du er stabil, løsningsorientert og fleksibel
 • Du har evne til å innta brukerperspektiv i daglig arbeidsutførelse
 • Du har evne til å skape mestring og gode hverdagsopplevelser for tjenestemottakere 
 • Du har gode kommunikasjons- og refleksjonsevner
 • Du har godt humør og bidrar positivt i det psykososiale arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

 • Et aktivt og inkluderende fag- og arbeidsmiljø
 • Mestringsorientert ledelse
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Arbeidskollegaer med god kjennskap til tjenestemottakere

Ansettelse
Vi legger ut utlysningen uten søknadsfrist, og kommer til å vurdere søkere fortløpende. Aktuelle søkere vil bli kontaktet av oss.
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. 

Politiattest
Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstenestelova § 5-4, jf. politiregisterloven § 39 første ledd, fremlegges. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Søknad 
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Søkerveiledning: https://www.rauma.kommune.no/om-kommunen/ledige-stillinger/sokerveiledning/ eller personal@rauma.kommune.no. Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attester og vitnemål i PDF format.

 

Vær oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. 

 

 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2023
 • Stillingstype
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4561150
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 02.09.2022