Detaljer

 • Bedrift
  Vestnes kommune
 • Søknadsfrist
  26.10.2020
 • Sted:
  VESTNES
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  VESTNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3173093
 • Se her for andre jobber fra Vestnes kommune

Tilkallingsvikar - barne- og ungdomsarbeidar/assistent - Fiksdal oppvekstsenter

Stillingstype
Vi har behov for tilkallingsvikarar både i barneskule, SFO og barnehage, året 2020-2021.

Søkjarar vil bli fortløpande vurdert og kontakta. Tilkallingsvikarar må i søknaden informere om dei i hovudsak ønsker å vere vikar på skule, SFO eller i barnehagen, samt kva dagar og tidspunkt ein kan vere tilkallingsvikar.
Lengre engasjement kan og verte aktuelt.

Kvalifikasjonar
Formelle krav til undervisningsstilling jf. forskrift til opplæringslova

- kan jobbe sjølvstendig og strukturert
- er opptatt av barn og unge si læring og utvikling
- kan rettleie elevane til godt læringsutbytte
- har fokus på klasseleiing
- opptrer som ein trygg og tydeleg vaksen
- er løysingsfokusert og utviklingsorientert
- er fleksibel, omgjengeleg og har god samarbeidsevne

Personlege eigenskapar
- fagleg engasjert
- er stabil og fleksibel
- ha evne til å arbeide både sjølvstendig og i team
- det vert vektlagt at ein er personleg eigna
- har godt humør, vilje og evne til å jobbe i eit hektisk miljø
- beherske norsk munnleg og skriftleg og ha gode kommunikasjonsevne. Kravet til språk er minimun bestått språkopplæring på nivå B1/B2

Vi tilbyr
- godt arbeidsmiljø og gode kollegaer
- tilsette med fagkompetanse som har mindre enn 4 års ansiennitet, får godkjent 4 års ansiennitet
- ein kommune som er IA-bedrift og har fokus på nærværsarbeid
- gode pensjons- og forsikringsordningar i tråd med tariffavtale

Tilsettingsvilkår
Løns- og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk. Det vert trekt 2 % av lønna i pensjonsinnskot.
Ved tilsetting som krev politiattest skal denne ikkje vere eldre enn 3 månader.
Aktuelle søkjarar kan bli innkalla til samtale eller intervju.

Referanser
Oppgi referansar


Søknad
Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det betyr at det berre er søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem som vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å svare på spørsmåla vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Det er ikkje mogleg å sende med vedlegg. Attestar og vitnemål må derfor sendast inn ved oppstart som tilkallingsvikar.

Søkjarlista kan bli offentleggjort.