Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Tilkallingsvikar

Offentlig forvaltning

Kringsjåtunet er et av helseforetakets døgntilbud for ungdom, i alderen 12 - 18 år, innen psykisk helsevern og er pr. i dag godkjent med totalt 6 døgnplasser.

Tre av plassene er for ungdom med alvorlige spiseforstyrrelser. I tilknytning til institusjonen er det en egen skoleenhet.

Behandlingen bygger på en utviklingsstøttende behandlingsmodell som vektlegger et samarbeid med ungdommen selv, deres familier og nettverk, samt det lokale hjelpeapparatet. Det vektlegges kontinuerlig faglig utvikling og kompetansestyrking.

Institusjonen har til sammen 25 stillinger fordelt på enhetsleder, overlege, psykologspesialister/psykologer, miljøterapeuter, samt administrativt og teknisk personell.

 Ved ansettelse må gyldig politiattest fremlegges.

Kvalifikasjoner:

3-årig høgskole-/universitetsutdanning/påbegynt utdanning i helse og sosialfag: sykepleier, vernepleier, sosionom, barnevernspedagog.

 • Ønskelig med erfaring fra miljøterapeutisk arbeid med barn og unge
 • Kunnskap og interesse for ungdommens dagligdagse aktiviteter, som fysisk aktivitet, friluftsliv, kultur, sosiale medier m.m.

Personlige egenskaper:

 • Evne og vilje til å arbeide i tverrfaglig team
 • Gode samarbeidsevner og trygg på seg selv
 • Interesse av å være sammen med ungdom i miljøet
 • Være en tydelig voksen og en god rollemodell
 • Evne til å jobbe målrettet og strukturert i en uforutsigbar arbeidsdag
 • Ha godt humør og engasjement

Vi tilbyr:

 • Faglig utvikling i et arbeidsmiljø med kompetanse og stabilitet
 • En utfordrende og variert arbeidshverdag
 • Være del av et miljø preget av kvalitet, trygghet og respekt 
 • Lønn etter overenskomst

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.