Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sunnfjord kommune

Tilkallingsvikar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vassenden skule er PALS skule, og jobbar og aktivt med dagleg fysisk aktiv læring på alle steg. Vi er ein skule med godt skule- og arbeidsmiljø. Skulen er delt i ei avdeling for barneskule og ei for ungdomsskulesteg, og har eigen SFO- avdeling med ferietilbod.

Til deg som skal arbeide hos oss stiller vi krav om:
  • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • at du er engasjert og fleksibel
  • at du er tydelege og motiverande i elevhandtering og klasseleiing
  • gode kunnskapar i nynorsk og bruk av IKT

I perioden 1.1.2023 – 30.1.2023 har vi behov for å kome i kontakt med deg som ønsker å arbeide i korttidsvikariat og/eller vere ringevikarar for oss i perioden fram til sommarferien. Hovudvekta av arbeidet vi treng vikar inn i, vil vere som assistent og lærarvikar i barneskule og SFO. Men det er òg ønskeleg å kome i kontakt med søkarar som òg ønsker å vere på ungdomsskulesteg.

Vi søker deg som har faglege kvalifikasjonar og/eller erfaring frå arbeid med barn og unge, men det er ikkje eit krav. Vi er òg interessert i å kome i kontakt med unge søkarar, som vil prøve arbeid i skuleverket. Vi har god erfaring med å følge opp unge arbeidstakarar som ønsker utplassering i skule og SFO i forkant av endeleg yrkesval.

Om du ønsker å vite meir før du søker kan du ta kontakt oss på:

  • SFO og arbeid som assistent: Randi Gjesdal Fagerheim 57 72 65 55
  • Lærarvikar på barneskulen: Hilde Hegrenes 57 72 65 59 
  • Lærarvikar på ungdomsskulen: Laila Marie Nydal 57 72 65 58

Om du vil søke kan du sende e-post til: