• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  26.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4323134
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Tilkallingsvikar

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Tilrettelagte tjenester og psykisk helse består av 17 tjenestesteder, ambulerende miljøtjeneste, et dag- og aktivitetssenter for mennesker med utviklingshemming, samt transporttjenesten og kantinen i bydelsadministrasjonen. De ulike tjenestestedene er delt inn i seksjoner. Avdelingen består av 7 seksjoner. Seksjon Marmorberget søker nå tilkallingsvikarer.

Som ansatt i Tilrettelagte tjenester og psykisk helse blir en du del av et aktivt fagmiljø hvor det legges vekt på å være faglig oppdatert og i utvikling. Du får dyktige og inspirerende kollegaer og ledere som alle er med på å gi brukerne gode tjenester. Vi har faglige og sosiale sammenkomster på tvers av tjenestesteder, slik at du får et stort og ikke minst hyggelig nettverk. Blant annet tilbyr vi Faglig Forum.

Seksjon Marmorberget består av tjenestestedene Marmorberget dag- og aktivitetssenter, Transporttjenesten, Kantinen og Marmorberget bo- og avlastning. Tjenestestedene er tverrfaglig sammensatt med vernepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, pedagoger, helsefagarbeidere og ufaglærte. Tjenestestedene har i tillegg til de overnevnte stillingene teamledere, vernepleierkonsulenter og seksjonsleder.

Som tilkallingsvikar vil du arbeide i team med tilkallingsvikarer, helsefagarbeidere, vernepleierkonsulent, vernepleiere, andre med bachelor i helse-, sosial og pedagogiske fag. Du vil i samarbeid med disse ha ansvar for det faglige tjenestetilbudet til beboerne. Du vil være en ressursperson i det miljøterapeutiske arbeidet, og du vil være en ressursperson jmf. behovsstyrt bemanning (BOB).

Som tilkallingsvikar vil du arbeide i turnus etter behov. Boligen har langvakter i helgene.

I seksjon Marmorberget har vi et høyt faglig fokus og tilstreber høyt faglig nivå i tjenestene vi yter.

Vi behandler kun elektroniske søknader.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i direkte miljøarbeid
 • Holde seg oppdatert i fht gjeldende planer/prosedyrer og følge dem
 • Samarbeide med pårørende
 • Oppgaver delegert fra leder, tjenesteansvarlig, primærkontakt, vernepleierkonsulent og teamleder

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig at søker har fylt 18 år
 • Bør ha erfaring fra arbeid med utviklingshemmede
 • Personlig egnethet
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, norskprøve på nivå B2 (tidligere norskprøve 3)
 • Grunnleggende datakunnskaper
 • Sertifikat for bil er ønskelig
 • Stillingen egner seg godt for studenter
 • Gyldig politiattest ved ansettelse
 • Det forventes at følgende e-læringskurs er gjennomført ved ansettelse:
  Arbeid i andres hjem: http://kurs.helsekompetanse.no/andres-hjem 
  Utfordrende atferd: http://kurs.helsekompetanse.no/utfordrende 
  Autismespekterforstyrrelse hos personer med utviklingshemming:   http://asf.helsekompetanse.no/  

Personlige egenskaper:

 • Evne til samarbeid og fleksibilitet
 • Være en positiv kultur og holdningsbærer
 • Du må være tydelig, målrettet og handlingsdyktig
 • Du må kunne arbeide selvstendig og ta avgjørelser innenfor gitte rammer
 • Du må være en positiv kultur- og holdningsbærer
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Gode lønnsbetingelser, lønnstrinn 9-21 kr. 386 450 - 434 550 i 100 % stilling 
 • Dyktige kollegaer med høyt faglig fokusorganisering etter BOB
 • Interne og eksterne kurs- og opplæringstilbud
 • Et seksjonslederteam som bidrar til å løfte kvaliteten på tjenestetilbudet
 • Deltagelse i Faglig Forum
 • Umiddelbar nærhet til kollektivtransport
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Personalhytter på Beitostølen
 • Et godt arbeidsmiljø med rom for veiledning og utvikling
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  26.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4323134
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune