Detaljer

 • Bedrift
  Kristiansund kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2020
 • Sted:
  Kristiansund
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Møre og Romsdal
 • Arbeidssted:
  Kristiansund
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3235381
 • Se her for andre jobber fra Kristiansund kommune

Tilkallingsvikar

Vi har jevnlig behov for tilkallingsvikarer. Om du skulle ha interesse for å arbeide med eldre mennesker på sykehjem, er fleksibel og kan trå til på kort varsel er det akkurat deg vi søker etter.

Behovet for vikarer er størst på kveld- og helgevakter, men vi har også behov på dagvakter og netter.

Aktuelle yrkesgrupper er:

 • helsefagarbeider/hjelpepleier
 • sykepleier
 • vernepleier
 • ufaglært assistent
 • student/elev innenfor fagene sykepleie, helsefag, ergoterapeut, vernepleier
 • evt. andre med helse- og sosialfaglig utdanning
Arbeidsoppgaver

Det er stor variasjon på arbeidsoppgaver innen helse og omsorg, basert på hvor og hvilket tjenestetilbud pasienten/brukeren mottar. Opplæring vil bli gitt. 

Noen av hovedoppgavene vil være:

 • veiledning, tilrettelegging og bistand ut i fra pasientens/brukerens pleie- og bistandsbehov, samt satte mål, både ved institusjon og i hjemmet
 • legemiddelhåndtering for gitte faggrupper
 • medansvar for utførelse av generelle arbeidsoppgaver ved aktuell arbeidsplass
 • bistå med tilrettelegging og gjennomføring av måltider og daglige gjøremål
 • aktivisering av pasientene/brukerne
Kvalifikasjonskrav
 • må ha fylt 18 år
 • gode norskferdigheter, både skriftlig og muntlig (eventuelt annet nordisk språk)
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Ønskelige kvalifikasjoner
 • erfaring fra arbeid med eldre og demente pasienter
Personlige egenskaper
 • pålitelig, fleksibel og punktlig
 • ha god ordenssans
 • like å jobbe med mennesker
 • like å samarbeide med andre, men også beherske å jobbe alene

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlig egnethet. 

Vi tilbyr
 • varierte oppgaver i en innholdsrik arbeidshverdag
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og ledere
 • en arbeidsplass med fokus på forbedringsarbeid og utvikling av tjenestene
 • gode interne system på sertifisering
 • systematisk arbeid knyttet til pasientsikkerhet
Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest og egenerklæring helse fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.