• Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4296565
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune
 • Oppdatert 28.01.2022

Spørsmål rettes til

Ingebjørg Teigen
tlf: 91348300

Ledig stilling

Gol kommune

Tilkalling/generell søknad Barnehagene

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker:
Tilkallingsvikar eller kortare vikariat ved behov

Arbeidsoppgåver:
Aktivitetar, leik, omsorg og læring med barn/barnegrupper inne og ute. Det er utarbeida stillingsbeskrivelse for dei ulike stillingane i barnehagane.

Kvalifikasjonar:
Barnehagefaglegutdanning og praksis

Vi ynskjer at:
Medarbeidarane er aktive, fleksible, lærevillige og spesielt interessert i arbeid med barn

Vi tilbyr:
Eit godt arbeidsmiljø med spennande oppgåver for deltakande vaksne

For stillinga gjeld:
Kommunale løns- og arbeidsvilkår

Gyldig politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, må leggjast fram før tiltreding i stillinga

Attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir berre rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar.
Det er viktig at du fyller ut alle punkt under skule og utdanning. Det blir produsert ein CV på grunnlag av dei data du legg inn. Du får berekna ansiennitet for all offentleg teneste, samt relevant privat teneste. Dersom du har vore heime med barn eller hatt anna omsorgsarbeid må du fylle det inn som arbeidserfaring. Du kan få berekna inntil 3 år med ansiennitet for omsorgsarbeid.
I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, men det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

 

 • Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4296565
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune
 • Oppdatert 28.01.2022

Spørsmål rettes til

Ingebjørg Teigen
tlf: 91348300