Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Thoraksintensiv 1 søker etter intensivsykepleiere 

Offentlig forvaltning

Thorakskirurgisk intensiv på Rikshospitalet har høy aktivitet. Vi økte aktiviteten for et år siden og har derfor fått flere stillingshjemler. Alle stillinger er pr nå besatt, men fra høsten er det ledige stillinger pga ansatte som har gått i pensjon, noen som skal over i andre stillinger og flere  som skal begynne på skole.  

Vi søker i første omgang etter intensivsykepleiere, men også sykepleiere med relevant erfaring kan bli tatt i betraktning, både faste stillinger og vikariater med mulighet for forlengelse. 

På Thoraksintensiv 1 er det store muligheter for å utvikle seg personlig og faglig, og bli del av en personalgruppe med meget høy og spesialisert kompetanse. 

På Thoraksintensiv 1 har vi et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi har et komplett tilbud med spennende faglige utfordringer og muligheter. Det gis solid opplæring ved oppstart. Vi har gode arbeidsvilkår.

Thorakskirurgisk intensiv 1 er en intensivavdeling som har lands- og regionfunksjon for kirurgisk behandling av voksne og barn med hjerte, lunge- og karlidelser, medfødte hjertefeil og transplantasjon av hjerte og lunger. Pasientgruppen er postoperative pasienter og komplekse intensivpasienter med behov for sirkulasjonsstøtte, respirasjonsstøtte, dialyse og/eller annet avansert medisinsk teknisk utstyr etter kirurgi. Vi har spisskompetanse på intensivpasienter som trenger assistert sirkulasjon, ECMO og kunstig hjerte (LVAD). Vi har ansatte med høy kompetanse innen intensivsykepleie.

Vi vektlegger faglig utvikling og har mange tilbud som gjør at man har mulighet til å utvikle seg. Ansatte får blant annet fagdager i turnus, det tilbys studiedager for selvstudie, og vi har tilbud om etisk refleksjonsgruppe. Vi har også  ressursgrupper innenfor flere ulike felt som ansatte kan bli en del av og får avsatt tid i turnus til å jobbe med. Det pågår mange spennende prosjekter som man kan bli en del av ved å være ansatt på Thoraksintensiv. 

Vi har eget opplæringsprogram for nyansatte der man får oppfølging fra fagutviklingssykepleier, medisinsk teknisk ansvarlig sykepleier og erfaren intensivsykepleier. Vi har opplegg for sertifisering og kompetanseheving. Man trenger ikke å ha erfaring med barn fra før, det blir gitt intern opplæring. 

Thoraksintensiv 1 har ansatte med stort engasjement og høy faglig tyngde. Dersom man har interesse for hemodynamikk er det noe man får jobbet mye med og kan bli veldig god på når man jobber på Thoraksintensiv. 

Vi har en Instagramkonto der man kan se litt mer om hva vi holder på med på Thoraksintensiv 1: 

https://instagram.com/thorax_intensiv_rikshospitalet?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

Ring gjerne avdelingen ved spørsmål vedrørende stillingene. 

Søkere som får tilbud om stilling må fremlegge politiattest etter Helsepersonelloven § 20 a. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Det er ønskelig med videreutdanning i intensivsykepleie.
 • Sykepleiere med relevant erfaring.
 • Barneerfaring er ikke nødvendig. Opplæring er individuelt tilpasset etter kompetanseplan der man får oppfølging av fagutviklingsykepleier og intensivsykepleiere med lang erfaring. 

Personlige egenskaper:

 • Pasientorientert med faglig engasjement, strukturert og selvstendig
 • Løsningsorientert og læringsvillig
 • Gode samarbeidsevner
 • God arbeidskapasitet

Vi tilbyr:

 • En veldig spennende jobb
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Egne fagutviklingssykepleiere og MTU-ansvarlige
 • Eget nyansatt program for intensivsykepleiere
 • Klinisk stige-program
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Faglig og personlig utvikling
 • Ønsketurnus med arbeid hver 3. helg p.t.
 • Et godt innarbeidet og engasjert lederteam som jobber for at alle ansatte skal ha det bra på jobb og oppleve faglig og personlig utvikling i en hverdag med meget spennende og utviklende arbeidsoppgaver.