• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  10.12.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5459041
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 23.11.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rana kommune

Terapeut - sosionom

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester – Oppsøkende team.
Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester er en fagavdeling i helse- og omsorgssektoren. Fagavdelingen yter bl.a. tjenester innen fagfeltene avhengighet, rus, og psykisk helsearbeid. Ved seksjon for psykisk helse og rus –

Oppsøkende team har ledig

 • 100 % fast stilling som terapeut, fra 01.01.2024.

Oppsøkende team tilbyr bistand og behandling til voksne med helseutfordringer knyttet til psykisk helse og/ eller rus/ avhengighet. Hjelpen som tilbys brukerne har forskjellig karakter ut fra brukers individuelle behov. Oppsøkende team vektlegger pasientgruppa som har behov for helsehjelp og bistand, men som ikke selv oppsøker eller nyttiggjør seg slik hjelp og bistand. Flere av brukerne har rusutfordringer. Når det er hensiktsmessig samarbeides det med naturlige aktører i brukers nettverk, som f.eks. fastlege, tannhelsetjeneste, NAV, jobbspesialist (IPS) eller andre. Teamet har til enhver tid ca. 80 – 100 aktive brukere. Tjenesten anvender journalsystemet Profil.

Arbeidsområde/ arbeidsoppgaver:
• Terapeutisk arbeid eller bidra til skadereduksjon i samarbeid med mennesker som har helseutfordringer knyttet til rusmidler, avhengighet og/ eller sin psykiske helse.
• Anvende kognitiv terapi som behandlingsmetode.
• Behandlingsmetodikk der bl.a. digitale virkemidler som Assistert selvhjelp anvendes.
• Utvikling av gruppebehandling.
• Gruppebehandling.
• Samarbeid med naturlige aktører i den enkeltes nettverk.
• Utforming av individuelle planer.
• Koordinatorrolle.
• Terapeuten inngår i team med teamleder.

Kvalifikasjonskrav:
• Bachelor i sosialt arbeid. Sosionom.
• Terapeutisk arbeidserfaring med mennesker der helseutfordringer knyttet til rusmidler, avhengighet og/ eller psykiske helse har vært utgangspunkt.
• Kjennskap til kommunens øvrige hjelpeapparat/ tilbud til mennesker med helseutfordringer knyttet til psykisk helse, avhengighet og/ eller rusmidler.
• Kjennskap til spesialisthelsetjenestens hjelpeapparat/ tilbud til mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse, avhengighet og/ eller rusmidler.
• Førerkort kl. B.
• Søker må beherske norsk godt, minimum tilsvarende nivå B2, og det legges vekt på at søker har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4
• God kjennskap til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
• Må være villig til snarlig å gå i gang med aktuell videreutdanning. Evt. videreutdanning i Rask psykisk helsehjelp. (Utdanningen er samlingsbasert og går over 13 måneder. 2 samlinger er digitale mens 11 samlinger gjennomføres fysisk i Oslo).

Ønskede kvalifikasjoner:
• Arbeidserfaring med Rask psykisk helsehjelp.
• Arbeidserfaring med digitale tilbakemeldingsverktøy. (F.eks. FIT el. NORSE-feedback).
• Arbeidserfaring med Assistert selvhjelp.

Krav til personlig egnethet:
• Evne til å bygge gode relasjoner.
• Gode samarbeidsevner.
• Interesse for fagene, oppdatert.
• Endringsvillig.
• Tilpasningsdyktig.
• Selvstendig.
• Interessert.
• Engasjert.
• Ivaretagende.
• Beslutningsdyktig.

Psykisk helse- og rusfeltet er i utvikling. Kandidat til stillingen må derfor ha en positiv innstilling knyttet til å påta seg oppgaver i tråd med endringer på feltet, arbeidsfunksjon, arbeidssted og utvikling i fagavdelingen for øvrig. Spesielt her kan nevnes at Oppsøkende team fremover deltar i et utviklingsarbeid med et særlig fokus på å utvikle gruppebehandling til deler av målgruppen. Ønskede kvalifikasjoner jf. punkt ovenfor vil derfor bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Vi kan tilby:
• Opplæring, og gode muligheter for personlig utvikling, i en kunnskapsbasert organisasjon med bred kompetanse.
• Arbeidsplassen tilrettelegger for videreutdanning i Rask psykisk helsehjelp, bl.a. ved lønnet permisjon knyttet til samlinger.
• Godt arbeidsmiljø.
• Lønn etter intern lønnsstruktur.

Arbeidstid: Dagtid

To referanser må oppgis i søknaden, der den ene må være fra arbeidsgiver. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere som er overtallig eller har omplasseringsbehov, vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Lønn og stillingskode fastsettes i tråd med gjeldende tariffavtale.

Ledere direkteplasseres i lønn og denne fastsettes ut ifra type stilling, kompetansekrav for stillingen og intern lønnsstruktur.

Øvrige stillinger innplasseres i tabell og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Ved krav om politiattest, skal den fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Dette gjelder faste stillinger og stillinger som har minst to års varighet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
Seksjonsleder Svein H. Fagermo, tlf.: 75 1 46 415, e-post: svein.h.fagermo@rana.kommune.no
eller
Sissel Jørgensen, tlf.: 75146352, e-post: sissel.jorgensen@rana.kommune.no

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 10.12.2023

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  10.12.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5459041
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 23.11.2023