Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Terapeut i ambulant team

Offentlig forvaltning

Kvinesdal er et lite sted, som ligger midt mellom Stavanger og Kristiansand. Det er flotte turområder og et rikt kulturliv, med blant annet golfpark og nyere svømmeanlegg.

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Lister er en avdeling i "Klinikk for psykisk helse og rus" ved Sørlandet sykehus HF. Til sammen dekker DPS Lister de 6 vestligste kommunene i Agder, og har en befolkningstetthet på ca. 40.000 innbyggere.

DPS Lister Kvinesdal er en allmenn psykiatrisk enhet for innbyggere over 18 år med psykisk lidelser.
Enheten består av ulike team:
- Døgnposten har 8 allmennpsykiatriske sengeplasser.
- Ambulant team som ivaretar akutte og forebyggende oppgaver, samt oppfølging og behandling av pasienter som krever langsiktige løp.
- Poliklinisk team som tilbyr individuell behandling, samt gruppebehandling for ulike diagnosegrupper.   
- IPS team har tilknytning til de ulike poliklinikkene

Det er i tillegg poliklinikker i Flekkefjord og Farsund

Vi har nå ledig fast stilling, som terapeut/behandler i ambulant team, DPS Kvinesdal

Ambulant team er et utadrettet team, som ivaretar akutte henvendelser i tillegg til oppfølging av pasienter som trenger langvarige og tilrettelagte oppfølgingsløp i samarbeid med kommunene i Lister. Teamet består av 9 ansatte, derav overlege, sykepleiere og vernepleiere med videreutdanning og erfaringskonsulent. Man jobber etter FACT modellen, da denne modellen viser seg å være god i møte med pasienter som har en alvorlig psykisk lidelse over lengre tid. 

Målgruppen er:

1. Pasienter med antatt alvorlig psykisk lidelse med/uten rusavhengighet. Pasientene er i liten grad i stand til å benytte seg av det ordinære hjelpeapparat, og det kreves et tett samarbeid mellom DPS og bostedskommunene.

2. Alle pasienter som er på TUD (tvunget psykisk helsevern, uten døgnopphold) og som er dømt til psykisk helsevern.

3. Pasienter som skal vurderes for akuttinnleggelser, vurdert til å trenge korttids hjemmebehandling for å unngå innleggelse samt muliggjøre tidlig utskriving fra psykiatrisk akuttavdeling.  

Dersom du ønsker å bli bedre kjent med byen Kvinesdal kan du klikke her.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker etter en medarbeider med bachelor innen helse eller sosialfag.
 • Det er et krav at søker skal ha videreutdanning innen psykisk helse og/eller rus, eller forplikter seg til kompetanseheving dersom man vurderes til å være personlig     egnet for stillingen. 
 •  Det er et krav om erfaring fra fagfeltet psykisk helse og rus.
 • Personlig egnethet vil være en viktig faktor i en helhetsvurdering, og skal vektlegges
 • Krav om førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne og vilje til forpliktende samhandlin
 • Evne til å arbeide systematisk, selvstendig, langsiktig og i akutte situasjoner.
 • Evne til å bygge trygge og stabile relasjoner
 • Kan uttrykke seg faglig og forståelig i skriftlig fremstilling
 • Glede for fagfeltet psykisk helse og rus
 • Kreativ og løsningsorientert
 • Kunne jobbe i team, og samtidig være trygg i arbeid på egenhånd
 • Bidra positivt inn i et allerede veldig godt arbeidsmiljø
 • Vi ønsker at personalgruppen skal være tverrfaglig og sammensatt av ulike typer mennesker, med ulike egenskaper og kompetanse.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning
 • Spennende fagmiljø og et godt arbeidsmiljø
 • Variert og spennende arbeidshverdag
 • God faglig støtte
 • Gode kursvilkår
 • Mulighet for faglig utvikling gjennom videreutdanning og arbeid i et kompetent arbeidsmiljø
 • Mulighet for å få ansvarsområder, og utvikle seg innen disse