Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Terapeut/behandler

Offentlig forvaltning

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) gir spesialisthelsetjenester til barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister samt én tverrgående merkantil enhet. I tillegg til den kliniske virksomheten er det en betydelig forskningsvirksomhet.

Poliklinikken i Lister har følgende stillinger ledige:

 • 2 x 100 % st. vikariat for terapeut/ behandler. Vikariatene har ett års varighet med mulighet for forlengelse. Tiltredelse etter avtale.

Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt og består i dag av 18 årsverk. Enheten har lokalisasjoner i Farsund og Flekkefjord. Oppmøtestedet i stillingene er Flekkefjord eller Farsund.

Enheten tilbyr polikliniske spesialisthelsetjenester innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge og samarbeider tett med andre enheter i ABUP og resten av helseforetaket. I tillegg er det et nært samarbeid med førstelinjetjenesten. Poliklinikken har en klar nettverksorientert profil og jobber tett med foresatte, barnevernstjenester, BUFetat, skoler, fastleger og andre aktuelle aktører. 

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Ta kontakt for mer informasjon. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV og til fastsettelse av lønn.  

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Søkere med 3 årig helse eller sosialfaglig utdanning (eksempelvis sosionom, barnevernspedagog, sykepleier, vernepleier) 
 • Videreutdanning i psykisk helse arbeid er ønskelig 
 • Erfaring fra ambulerende virksomhet er en fordel
 • Erfaring fra utredning og behandling av barn og unge innen psykisk helsearbeid, fortrinnsvis i spesialisthelsetjenesten er en fordel
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig 
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker en medarbeider som har evne til å arbeide målrettet og analytisk både i selvstendig arbeid og  med bidrag til teamet/samarbeidspartnere 
 • God systemforståelse, tilstedeværelse og engasjement 
 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Pålitelighet, fleksibilitet og god arbeidskapasitet 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Lønn etter kvalifikasjoner 
 • Et team bestående av engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et godt arbeidsmiljø 
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling  
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En avdeling og klinikk i utvikling
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring