Teknologi- og industrifag - Midlertidig engasjement som miljøveileder med undervisningskompetanse - Inntil 100%

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

 

Byåsen videregående skole ligger på Byåsen i Trondheim, et område som rommer bredde og potensial. Byåsen vgs har en elevgruppe med sosialt og kulturelt mangfold.

Vi søker en miljøveileder med undervisningskompetanse som kan jobbe tett mot elevene og lærerne i klasserom, verksted og fellesarealer, samt bidra i undervisningssituasjoner innen programfag for enkeltelever eller spesifikke grupper. Du har også egenskaper som kan benyttes til å bistå i jobben med å kartlegge og hjelpe sårbare elever i deres skolehverdag. Du har bred erfaring og bakgrunn fra våre utdanningsprogram slik at du kan fremstå som et godt faglig og sosialt forbilde og rollemodell for elevene.

Arbeidsoppgavene vil være tilpasset de enkelte elevene eller elevgruppenes skolehverdag, hvor du vil få mulighet til å være med og skape en forskjell. Oppgavene innebærer tett samarbeid med avdelingsleder, lærere samt skolens elevtjeneste. Det fordrer svært gode samarbeidsevner, og det forutsettes en høy grad av fleksibilitet og selvstendighet.

Vi forutsetter at alle våre ansatte kan fremstå som vennlige, tydelige voksenpersoner også i krevende situasjoner i en hektisk hverdag.

 

Det utlyses et midlertidig engasjement for skoleåret 2021-2022, og stillingsfordelingen vil som et utgangspunkt være 80% miljøveileder / 20% faglærer.


Kun elektroniske søknader blir behandlet.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging og veiledning av elever; sosialt, menneskelig og faglig
 • Arbeid med ansvarliggjøring og motivering av elever 
 • Forebyggende miljøarbeid
 • Undervisning i form av leksehjelp, begrepsopplæring og oppfølging av elever i mindre grupper som en del av miljøarbeidet.
 • Noe møtevirksomhet og oppfølging av elever utenfor ordinær arbeidstid må påregnes

Kvalifikasjoner:

 • Du har relevant erfaring som miljøveileder 
 • Du har undervisningskompetanse
 • Du har relevant fagbrev og/eller fagbakgrunn innenfor TIF-fagene 
 • Du har relevant erfaring fra videregående opplæring og god kjennskap til teknologi- og industrifag
 • Du har gode IKT-ferdigheter
 • Hvis du har erfaring fra arbeid med flerspråklige elever vil dette være en fordel

Personlige egenskaper:

 • Inneha et romslig menneskesyn, og har tro på at alle elever har et utviklingspotensial 
 • Inneha interesse og engasjement for unge mennesker, samt evne til å arbeide tett og målrettet med elever i ulike livssituasjoner
 • Være en tydelig rollemodell og å kunne sette grenser
 • Ha gode evner og tålmodighet til kommunikasjon og veiledning
 • Ha gode samarbeidsevner, vilje og evne til å samarbeide med kollegaer og andre samarbeidspartnere i og utenfor skolen
 • Være fleksibel og kreativ, samt være innstilt på å finne den beste løsning for eleven
 • Beherske relevant digital teknologi og har gode IKT-ferdigheter

Vi tilbyr:

 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende regelverk
 • Dyktige medarbeidere og godt arbeidsmiljø
 • Bedriftshelsetjeneste