Detaljer

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  24.01.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Deltid
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3361667
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Teknisk systemansvarlig VVS/SD og energiledelse (2021/006)

Rana Byggdrift KF er et kommunalt foretak (KF) underlagt Kommunestyret i Rana kommune. Foretaket er nylig opprettet etter at avdeling for byggdrift i Rana kommune ble omorganisert til KF ved årsskiftet 2020/2021.

Foretaket har i dag 90 fast ansatte fordelt på ca. 80 årsverk. Foretaket har forvaltning, drift og vedlikeholdsansvar (FDV) for 195.000m2 bygningsmasse i daglig operativ drift. Dette omfatter alle kommunens formålsbygg, næringsbygg og kommunale gjennomgangsboliger.

FDV oppgavene ivaretas av organisasjonen gjennom avdelingene Driftsteknikk, Renhold, Boligforvaltning og Teknisk systemansvar. I tillegg kommer daglig leder og administrasjonssekretær.

I avdeling for Teknisk systemansvarlige er det nå ledig 100% fast stilling som Teknisk systemansvarlig VVS/SD og energiledelse.

Stillingen inneholder følgende ansvarsområder:

 • VVS-anleggene (sanitæranlegg/varme/ventilasjon/sprinkler).
 • Budsjettansvar for systemområde.
 • Oppfølging og ansvar for Sentral driftskontroll (VVS/SD), pr i dag 35 anlegg.
 • Energiledelse (energioppfølging vann og energi), via energioppfølgingsprogram. Energioppfølging av bygg, gatevarme (gågate-vei, bro) i samarbeid med operativt fagmiljø.
 • Oppgaveleder for Teknisk gruppe i Driftsteknikk herunder daglige drift og vedlikeholdsoppgaver. Oppfølging av forebyggende vedlikehold for systemområde, Facilit FDVU benyttes i dag som dataverktøy.
 • Eierskap og oppfølging av kravspesifikasjon for systemområde.
 • Prosjektstøtte ved behov i investeringsprosjekter, nybygg og rehabilitering.
 • Internkontroll og kvalitetssikring innen eget systemområde.
 • Ansvar for inneklima (behandling av avvik etc.)

Kvalifikasjonskrav:

 • VVS ingeniør.
 • Erfaring fra operativ drift/vedlikehold av VVS og SD anlegg.
 • Erfaring med etablering, etterlevelse og forbedring av internkontroll.
 • Prosjekterfaring.
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i muntlig og skriftlig norsk.
 • Meget gode IKT ferdigheter.
 • Ledererfaring er ønskelig.

Solid, relevant erfaring og dokumenterbare ferdigheter kan kompensere for noen av kvalifikasjonskravene ovenfor.

Vi kan tilby en innholdsrik arbeidshverdag i et meget kompetent kollegium gjennom utviklende, fleksibelt og godt arbeidsmiljø.

Det kan skje endringer i organisasjonen som kan få betydning for stillingen og stillingens arbeidsoppgaver.

To referanser må oppgis fra tidligere eller nåværende arbeidsforhold. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/ videreutdanning.

Vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men leveres ved evt. jobbintervju.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Rana kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til Daglig leder Steinar Henriksen, e-post: steinar.henriksen@rana.kommune.no  tlf. 48192221 eller Geir Bergersen , e-post: geir.bergersen@rana.kommune.no  tlf. 91155089.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 24.01.2021