Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Teknisk rådgiver/-gjennomføringsansvarlig

Offentlig forvaltning

Har du lyst på en kjempespennende stilling i Sykehuspartner? Vil du være med på å sikre at sykehusene får utviklet sine IKT løsninger gjennom nyetablering av tjenester og tjenesteendringer?

Helse Sør-Øst skal i løpet av de neste 10 årene skal gjennomføre flere store byggeprosjekter. I samme periode er det forventet en omfattende teknologisk utvikling, og det er behov for å sikre måten ny teknologi tas i bruk i forbindelse med disse nye sykehusene.

Virksomhetsområdet IKT-tjenester i Sykehuspartner består av seks avdelinger, hvor Spesialtjenester er en avdeling med ansvar for medisinsk tekniske tjenester, prehospitale tjenester og lokale tjenester til bygg og forskning. Enheten Sykehusspesifikke administrative løsninger har ansvar for å etablere nye, og gjøre endringer på eksisterende IKT løsninger integrert med byggteknisk utstyr på sykehusene.
Enheten Sykehusspesifikke administrative løsninger i avdeling Spesialtjenester søker derfor etter enda en teknisk prosjektleder/gjennomføringsansvarlig innenfor Bygg og Eiendom.

Vi skal levere stadig mer verdi med kortere ledetider. For å lykkes jobber teambasert i tett samarbeid med sykehusene for å drive frem løsninger som understøtter stadig bedre pasientbehandling. Kandidatene må trives med kontinuerlig endring og utvikling. Hos oss vil du få utviklet deg både personlig og faglig. 
Vi søker en motivert og ambisiøs medarbeider med erfaring fra IKT leveranser for å bygge et godt og effektivt lag. Du vil få ansvar for å lede leveranser som skal etableres i henhold til gjeldende krav, prinsipper og standarder. Stillingen krever teknisk kompetanse, sikkerhetskunnskap og evne og kapasitet til å levere i høyt tempo, med høy kvalitet.
Du må kunne jobbe selvstendig og målrettet med leveranser i seksjonens leveranseteam. 

Arbeidsoppgaver:

 • Levere leveranseoppdraget innen rett tid, innenfor tilbud/budsjettet og den gitte spesifikasjonen.
 • Holde kunde og tjenesteutvikler / tjenesteansvarlig løpende orientert om fremdrift og økonomi.
 • Varsle kunde og tjenesteutvikler / tjenesteansvarlig ved eventuelle endringer og avvik i forkant.
 • Sikre at avtale som inngås med leverandør er i henhold til prosess og innenfor avtalte rammer.
 • Sørge for gjennomføring av leveransene fra tilbud til overlevering til linjen.
 • Bidra ved løsningsdesign med spesifikasjon av applikasjons- og infrastrukturkomponenter.
 • Bidra ved ROS, Risiko- og sårbarhetsanalyse.
 • Rådgivning i prosjekter.
 • Etterleve gjeldende prosesser og rutiner.

Kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til prosjektmetodikk
 • God teknisk forståelse med kjennskap til IT arkitektur
 • Erfaring med design / arkitektur (TOGAF) er en fordel
 • God teknisk erfaring fra stordriftsmiljøer
 • God kjennskap til ITIL 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig
 • Minst 3 års utdanning på høyskole-/universitetsnivå innenfor IKT

For noen systemtilganger i Sykehuspartner vil det som følge av lovpålegg være krav om fremvisning av pass eller nasjonalt/Europeisk ID-kort

Personlige egenskaper:

 • Systematisk, analytisk og resultatorientert
 • Liker å ta ansvar
 • God evne til å prioritere og at du fullfører det du har startet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvgående i forhold til oppgaver, men også liker å samarbeide med andre
 • Høy gjennomføringsevne

Personlig egnethet for stillingen blir vektlagt

Vi tilbyr:

 • En interessant og selvstendig stilling i en svært spennende og samfunnsnyttig bransje.
 • Deltagelse i spennende endrings- og utviklingsprosesser innen fagområdet.
 • Gode utviklingsmuligheter i et stort firma
 • Stor grad av frihet og påvirkningsmulighet
 • Fleksible arbeidstidsordninger og mulighet for delvis bruk av hjemmekontor etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas tilfølge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25