Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Tekniker/ Ingeniør-elektro

Offentlig forvaltning

Teknisk avdeling ved Sørlandet sykehus HF i Kristiansand har 28 medarbeidere med ansvar for drift og vedlikehold av bygg og grønt anlegg, tekniske anlegg/ systemer og teknisk utstyr. Avdelingen består av seksjonene Bygg/anlegg, VVS og Elektro.
På Elektroavdelingen er det 7 ansatte personer med bred kompetanse. Avdelingen har bla. ansvar for sykehusets sterkstrømsanlegg, EKOM anlegg, heiser, samt ulike typer elektrisk utstyr.

Avdelingen har en til to stillinger ledig og søker derfor etter nye medarbeidere. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

  • Vi søker deg som har elektriker bakgrunn (fagbrev) og som har gått videre på enten teknisk fagskole- elektrofag, eller på ingeniørhøyskole- elektrofag. Vi ser for oss at du har noen års erfaring innenfor faget. Arbeidsoppgavene er veldig allsidige, alt fra daglig drift og vedlikehold/ reparasjoner på installasjoner og anlegg, til prosjektarbeid mv.
  • Vi ser også på mulighetene for å ansette i en ny stilling innenfor svakstrøm/ EKOM. Vi ser for oss deg med en utdannelse innenfor svakstrøm, med fagbrev og videre utdannelse innenfor elektro/ EKOM eller automasjon på fagskole/ ingeniørhøyskole nivå. Arbeidsoppgavene er også her veldig allsidige med drift og vedlikehold av EKOM anlegg til oppfølging, feilsøking og programmering.
  • Søkere må kunne beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

  • Vi søker deg som ønsker en faglig utvikling og som har et ønske om å bidra til videre utvikling innen fagområdene Elektroavdelingen har ansvar for. Du må være omgjengelig, serviceinnstilt, og ønske å arbeide i et til tider hektisk miljø. Arbeidet er selvstendig, men vi arbeider og diskuterer mye felles om problemstillinger og løsninger.
  • Sykehus er et spesielt område å arbeide på, det er store komplekse el- anlegg som skal virke til en hver tid på et samfunnskritisk foretak. Det kreves en nøyaktighet og etterrettelighet i arbeidet som foretas. Dette gjør arbeidet interessant og utfordrende.

Vi tilbyr:

  • Det er et godt arbeidsmiljø på Teknisk avdeling, egne verkstedfasiliteter, og kontorplass. Vi tilbyr mobiltelefonløsning og gode muligheter for videreutvikling og kursing.
  • Vi har ikke fleksitid, men har god fleksibilitet ift ferieavvikling mv.
  • Arbeidstid er for tiden fra kl. 07:30 - 15:00