Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Tekniker - engasjement

Offentlig forvaltning

Behandlingshjelpemidler (BHM) er en virksomhet ved Sykehuset i Vestfold. Vi er ansvarlig for utlån av behandlingshjelpemidler (medisinsk teknisk utstyr) med tilhørende forbruksmateriell til hjemmeboende pasienter i Vestfold. Det er registrert 16 800 pasienter og 21 000 apparat-enheter i vårt Medusasystem. Vår målsetting er blant annet å sørge for gode pasientopplevelser, og en tjeneste med god kvalitet og pasientsikkerhet.

BHM består av 10 årsverk fordelt på ulike ansvarsområder innenfor sykepleie, teknisk support og merkantil. Vi står foran spennende endringer i en virksom som er i ekspensjon. Vi søker deg som har god kompetanse innenfor våre fagområder eller som synes at dette er et spennende fagfelt å lære mer om. Vi vil ta godt imot deg, slik at du raskt kan bli selvstendig i teknikerrollen.

Sykehuset i Vestfold er en stor arbeidsplass med mange jobbmuligheter. Hos oss får du et meningsfullt arbeid, med både faglige utfordringer og faglig utvikling. Vi håper du finner stilling hos oss interessant og søker!

Engasjementets varighet 1.6.2023 til 31.12.2023. 

Arbeidsoppgaver:

 • Reparasjon og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr
 • Teknisk- og veiledningsstøtte til brukere og helsepersonell
 • Kommunikasjon med leverandører/underleverandører
 • Mottak og utlevering av medisinsk teknisk utstyr
 • Deltagelse i nasjonale anbudskonkurranser

Kvalifikasjoner:

 • Du har godkjent fagbrev som serviceelektroniker eller tilsvarende
 • Du har erfaring fra teknisk service og kundebehandling
 • Du har generell IKT-kompetanse
 • Du har førerkort klasse B
 • Det er ønskelig med offentlig godkjenning i henhold til Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr (denne godkjenningen kan tas i etterkant)
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig, Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper:

 • Vi ser etter deg som er omgjengelig og evner å samarbeide godt med andre
 • Du er opptatt av å yte best mulig service
 • Du har evnen til å jobbe selvstendig, strukturert og nøyaktig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En god arbeidsplass i ekspensjon
 • Et fagfelt som er i spennende utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. For mer info se http://www.klp.no
 • Gode velferdsordninger med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.