Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Tegnspråklig pedagog

Offentlig forvaltning

Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!

Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Dersom du er nyutdannet, tilbys en solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. Vi har dyktige veiledere på hver enkelt skole, og i kommunale nettverk møter du erfarne veiledere og andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.

Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside.

Det arbeides med å etablere et sentralisert tilbud til barn og elever med nedsatt hørsel, og tegnspråklige barn og elever, i Volla barnehage, på Volla/Kjellervolla skole og Sophie Radich skole. Ved å sentralisere tilbudet i området rundt Vestbygata på Volla, er kommunen nå i ferd med å danne et språkmiljø som ivaretar både tale- og tegnspråk, i tillegg til kompetanse på hørselstilrettelegging.    

Mål for prosjektet er at barnehagen og skolene i Vestbygata kan gi et likeverdig tilbud til barn og elever med nedsatt hørsel, og barn og elever som har rett til tegnspråkopplæring. Videre er det et mål å tilby tegnspråk som fremmedspråk på ungdomsskolen, samt å bygge opp et attraktivt fagmiljø og rekruttere gode fagfolk. Stillingen vil være delt mellom Volla skole og Sophie Radich, og det kan også være aktuelt med undervisning ved andre skoler. 

Vi søker en dyktig og engasjert pedagog, som ønsker å være med på å bygge opp dette tilbudet sammen med oss. 

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning med videreutdanning i tegnspråk
 • Krav om spesialpedagogikk
 • Behersker norsk tegnspråk
 • Kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote og Teams
 • Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll

Personlige egenskaper:

 • Samarbeider og kommuniserer godt
 • Et inkluderende og positivt elevsyn
 • Nytenkende og opptatt av pedagogisk utvikling
 • Strukturert og selvstendig
 • God relasjonskompetanse
 • God organisasjonsforståelse
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • God samarbeidsevne
 • Positiv og utviklingsorientert
 • Evne til å bygge gode relasjoner til eleven og hjemmet

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • Et tegnspråklig fagmiljø
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Veiledning for nyutdannede lærere i to år
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl yrkesskadeforsikring på fritid
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
 • En egen Lokal særavtale for Funksjonstillegg i skolene
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag