Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Teamsykepleier

Offentlig forvaltning

Teamsykepleier på nyopprettet sengepost

Vi søker deg som er faglig engasjert og som ønsker å utvikle et godt team. Du liker å ta ansvar for daglig drift og vil bidra til godt arbeidsmiljø. Som teamsykepleier vil du være en del av sengepostens lederteam bestående av seksjonsleder, sykepleierådgivere og andre teamsykepleiere. Sammen jobber vi for pasientsikker behandling og en trygg arbeidshverdag for de ansatte på sengeposten.


Lunge- og gastromedisinsk sengepost er en nyopprettet sengepost med 30 sengeplasser innenfor de to fagområdene. Vi ønsker å bygge en sengepost basert på faglig dyktighet, godt teamarbeid og ikke minst pasientsikkerhet. Teamsykepleierne jobber ute i sengeposten og har egne pasienter, men har et spesielt ansvar for å veilede og lære opp kollegaene. I tillegg vil man ha medansvar for en del av personalgruppa med tanke på kritisk, etisk og faglig refleksjon og kartlegging av behov for kompetanseheving.
Du må trives med varierte arbeidsoppgaver og –dager i et tverrfaglig miljø med høyt tempo.

Hvis du tenker at dette kan passe deg, så ikke vent med å sende en søknad!

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig oversikt over sengeposten med ansvar for pasient- og pleierlogistikk
 • Pasientbehandling
 • Identifisere behov for kompetanseheving og bidra til kompetanseheving i teamet
 • Planlegge og gjennomføre teammøter og oppsummeringsmøter
 • Bidra til utvikling og implementering av nye rutiner/prosedyrer, samt definering og oppfølging av månedlige fokusområder
 • Oppfølging av avvik

Kvalifikasjoner:

 • Du er autorisert sykepleier
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra lunge- eller gastrofag
 • Hvis du har erfaring fra tilsvarende funksjon/stilling vil det være en fordel
 • Du må ha kjennskap til sykehusdrift 
 • Du har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk)

Personlige egenskaper:

 • Du handler på eget initiativ, og er ansvarsbevisst
 • Du gir teamet en klar opplevelse av retning, inspirerer, koordinerer og bidrar til fokus på mål
 • Du samarbeider godt med andre og deler kunnskap, erfaring og informasjon
 • Du er strukturert, og evner å gjøre gode prioriteringer i en travel hverdag. 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsdager og arbeidsoppgaver
 • Du blir en del av et fagmiljø som gir mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksiturnus og dagtidsarbeid med hver 3.helg
 • SiV har gode velferdstilbud for ansatte, som du vil kunne benytte f.eks bedriftshytter og bedriftsidrettslag. 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.