Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  28.10.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3221253
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Teamleder - sykepleier

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) er ute etter en engasjert sykepleier som kan tre inn i en teamlederstilling. KAD er en del av den kommunale helsetjenesten og erstatter innleggelse på sykehus og som ikke trenger spesialkompetanse for å behandle sin sykdom.. Dette betyr at våre pasienter behandles på allmennlegenivå. Innleggelse skjer via fastlege, legevaktslege, eller mottak på sykehus. Det er gjennomsnittlig 4 liggedøgn. Underveis i oppholdet samarbeider vi tett med bydelene og fastlege slik at de kan følge opp med nødvendig hjelp til pasienten etter utskrivelse.

Teamleder jobber i turnus og jobber som sykepleier i drift med arbeid hver tredje helg. Teamlederen er også en operativ leder i den daglige driften. Du bør derfor være interessert i ledelsesperspektivet og det å lede andre.
Du skal være en rollemodell.
Teamlederstillingen er utfordrende og spennende, og har stor medvirkning på endringer og forbedringer som blir gjort i avdelingen. Stilingen krever tett samarbeid med avdelingssykepleier og fagsykepleier. Hver post er inndelt i tre team hvor teamene består av sykepleier, helsefagarbeider, hjelpepleier og postsekretær.
Ved internt opprykk kan det bli andre ledige stillingsstørrelser som sykepleier. Interne søkere har fortrinnsrett i henhold til Oslo kommunes reglement.

Tiltredelse etter avtale.

Ved tilbud om stilling må det fremlegges politiattest etter nye regler fra og med januar-17.

 

 • Operativ leder i den daglige driften og sikre at døgnrytmeplanen følges
 • Endringsagenter, være med på beslutninger  som blir tatt og videreformidle dette ut i drift. 
 • Følge opp vaktlaget på vakt
 • Ansvar for nyansattopplæring og oppfølging på eget team
 • Kompetansekartlegging og nyansattsamtaler (2- og 5 mnd) på eget team
 • Bidra til å iverksette tiltak og rutiner på posten
 • Ta initiativ til debrifing/refleksjon
 • Vi jobber i flere delprosjekter og du må være innstilt på å jobbe med innovativ tekonologi
 • Delegerte oppgaver 
 • Sykepleier med norsk autorisasjon
 • Ønskelig med 2 års erfaring og/eller erfaring fra KAD eller liknende avdeling
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig muntlig
 • Ansvarsbevisst, fleksibel og løsningsorientert
 • Faglig engasjert
 • Gode kommunikasjonsevner og lederegenskaper
 • Takle høyt temp
 • Lojal
 • Rollemodell
 • Personlig egnethet vektlegges 
 • Kurs i ProAct og HHLR
 • Et utfordrende og lærerrikt arbeid innen ulike fagfelt
 • Et godt arbeids- og fagmiljø
 • Egne fagutviklingssykepleiere
 • Mulighet for hospitering innenfor aktuelle fagområder
 • Bedriftsidrettslag
 • IA-bedrift