• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  05.09.2022
 • Stillingstype:
  Varierende arbeidstid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4713014
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
Ledig stilling

Halden kommune

Teamleder Solheim senter

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Vi har 4 faste ledige stillinger som teamleder i 100% ved 4 av våre avdelinger Solheim senter.

Er du fremoverlent og har lyst til å jobbe sammen med oss inn i en spennende fremtid?

Har du et brennende engasjement for eldreomsorgen, og ønsker å være med å utvikle tilbudet til våre sykehjemspasienter? Da må du søke på denne stillingen.

Beskrivelse av arbeidssted

Solheim senter er enhet sykehjem sitt kompetansesenter innen demens.

Vi satser i høy grad på kompetanse, og at vi er et godt sted å være for våre pasienter.

Enhet sykehjem har som mål å sertifisere alle sine sykehjem som Livsgledesykehjem, og vi har søkelys på personsentrert omsorg.

Vi ønsker å være et innovativt sykehjem med fornøyde medarbeidere som kan bruke og utvikle sin kompetanse sammen med oss.

Solheim Senter har 46 plasser tilrettelagt for personer med demens, fordelt på 5 boenheter. Sykehjemmet åpnet i 2008 og er moderne utformet med små bo enheter.

Sykehjemmet ligger i flotte omgivelser og har egne sansehager tilknyttet boenhetene. Det er fire boenheter med 10 rom, og en boenhet med 6 rom.

Sykehjemmet er organisert med en avdelingsleder for hele sykehjemmet.

I tillegg har hver boenhet en team -leder som nærmeste leder for boenheten.

Det er tilknyttet fast sykehjemslege til sykehjemmet.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

Som team leder ved Solheim senter har du det faglige ansvaret i boenheten/avdelingen.

Team leder jobber i nært samarbeid med avd.leder på stedet og de øvrige team lederene på senteret.

Teamleder arbeider turnus, men det er avsatt 20% av stillingen til å utføre administrative oppgaver.

Teamlederen har ansvar for den daglige oppfølgingen i boenheten/avdelingen, samt noe personalansvar.

Vårt mål er å oppnå glede og trivsel gjennom samhandling mellom ledelse, ansatte og pasienten.

Stillingens arbeidsoppgaver og ansvar oppgaver:

 •  Daglig drift av boenhet/avdeling.
 •  Fagansvar for boenheten.
 •  Utøve helsefremmende og verdiskapende personalledelse i samarbeid med avd.leder
 •  Delta aktivt og positivt sammen med de andre team lederene og avd.leder ved sykehjemmet.

 Ønskede kvalifikasjoner og utdanning.

 •  Vi ønsker i denne stillingen en høyskoleutdannet med relevant videre/etterutdanning eller bred klinisk erfaring.
 •  Du må kunne jobbe selvstendig, men også i team.
 •  Ha evne til å skape og ivareta ett godt arbeidsmiljø.
 •  Bidra til å ivareta og videreutvikle god faglig kvalitet.
 •  God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne.
 •  Personlig egnethet vil bli vektlagt

Hva tilbyr vi:

 •  En spennende stilling og et inkluderende arbeidsmiljø som ønsker utvikling og spiller hverandre gode.
 •  En varierende arbeidshverdag med stor variasjon i arbeidet.
 •  Mulighet for egenutvikling og påfyll av kompetanse.
 •  Gode lønnsbetingelser med funksjonstillegg for rollen
 •  Ønsketurnus
 •  Lønnskompensasjon for etter og videreutdanning

Generelle betingelser

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Lønn i hht lov og avtaleverk

 Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 Søknadsfrist 05.09.22

 For ytterligere informasjon kontakt:

enhetsleder Trine Bang tlf 91655504/trine.bang@halden.kommune.no 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 

 

 

 

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  05.09.2022
 • Stillingstype:
  Varierende arbeidstid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4713014
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune