Ledig stilling

Eigersund kommune

Teamleder søkes

Offentlig forvaltning

 

Eigersund kommune har ledig 100% fast stilling som teamleder i barnevernet.  Teamlederen som tilsettes vil i utgangspunktet få ansvar for Mottaksteamet, men det kan endre seg. Vi søker etter en teamleder som er med på å bygge en organisasjonskultur som ivaretar og bygger opp under de arbeidsoppgaver som barneverntjenesten skal levere.  Tydelig virksomhetsstyring, god internkontroll og fremoverlent fagutvkling blir fokus i arbeidet, der du sammen med barnevernleder og resten av ledergruppen skal bidra til at utsatte barn og unge i vår region får en trygg og god oppvekst. Å realisere intensjonene i barnevernsreformen vil være sentralt. Dette forutsetter tett samarbeid med andre instanser. Barnevernets kjerneoppgave er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige livssituasjoner i tråd med barnets beste. I tillegg er barnevernets ansatte sentrale i forebygging, og i det tverrfaglige samarbeidet om barn og unge på ulike nivå.

Vi søker etter en faglig sterk, engasjert og teamleder, som også blir en av stedfortrederne for barnevernleder. Teamleder mottak får omfattende ansvar for barneverntjenestens utadrettede virksomhet. Teamledelse kombineres med saksbehandling etter lov om barnevern ca 50/50. 

Dalane barnevern er en interkommunal tjeneste lokalisert i Egersund med Eigersund som vertskommune, Lund og Sokndal som deltakerkommuner.  Bjerkreim er med som deltakerkommune i barnevernvaktdelen av samarbeidet. Dalane barnevern har 25,4 stillinger fordelt på tre team med hver sin teamleder: Mottak, Undersøkelse/tiltak og Omsorg/ettervern. Nestleder er delegert fagansvar og veileder teamlederne. I tillegg har vi to prosjektstillinger som Nettverkskontakt og en prosjektstilling som Skolelos. 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant sosialfaglig grunnutdanning på bachelornivå.
 • Videreutdanning innen barnevern og/eller ledelse, gjerne på masternivå
 • Minimum 3 års erfaring fra saksbehandling i barneverntjenesten
 • Eventuelt også erfaring fra ledelse
 • Vise god innsikt i barnevernets ansvarsområde og lovmessige grunnlag.
 • God system- og organisasjonsforståelse
 • Kunne vise god teoretisk, praktisk og erfaringsbasert fagkompetanse.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Førerkort kl.B

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet, herunder evne til å arbeide målrettet, strukturere egen arbeidshverdag, skape oversikt og sikre fremdrift.
 • Evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner med barn, foreldre, medarbeidere, kollegaer, ledelse og eksterne samarbeidspartnere.
 • Rask til å tilegne seg ny kompetanse og analytisk evne
 • Initiativrik, tilstedeværende og fleksibel med god arbeidskapasitet og evne til å trives i et hektisk arbeidsmiljø
 • Være en motiverende og tydelig teamleder med en ivaretakende og raus måte å lede medarbeidere på
 • Gjennomføre gode beslutningsprosesser og fatte godt faglig begrunnede beslutninger
 • Utviklingsorientert, løsningsfokusert, målrettet og resultatorientert

Vi tilbyr:

 • En spennende og variert arbeidshverdag med krevende faglige utfordringer
 • Faglig og personlig utvikling
 • Engasjerte kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Del av lederteam
 • Mulighet for å delta i et spennende fagfelt som er under store endringer
 • En organisasjon med fokus på utvikling
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Nært samarbeid med et bredt fagmiljø i en organisasjon i utvikling
 • Forsikringsordninger (gruppeliv, yrkesskade og fritidsulykke)
 • Lønn etter avtale
 • Vi gjør oppmerksom på at søkerlister til stillinger er omfattet av offentlighetsloven. Dersom du ønsker å bli unntatt fra offentlig søkerliste, må du oppgi det i søknadsprosessen med begrunnelse.