Detaljer

 • Søknadsfrist
  21.05.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Lederstilling
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  714164

Spørsmål rettes til

 • Hilde Stensrød
 • Telefon: 69174677

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Teamleder/miljøterapeut 100% fast stilling ved Båstadlund

Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter, avd. Nybygg

 

Søkes etter personer med en 3-årig høyskole innen helse og sosialfag, eller annen relevant høyskoleutdanning.

Stillingen tiltres snarest.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter består av 6 ulike avdelinger som gir et dagtilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser, i hovedsak til personer med psykisk utviklingshemning. Aktivitetene består av egenproduksjon, butikksalg, industrijobbing, vedarbeid og generell aktivisering/stimulering.

Teamlederstillingen er knyttet til avdeling Nybygg. Avdelingen har faste dager i skogen, der de feller trær, som tas med tilbake til avdelingen der det blir bearbeidet. Det er også et snekkerverksted på avdelingen, industrijobber og hagearbeid m.m

Nærmeste leder er avdelingsleder ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Teamleder har det daglige administrative ansvaret og faglige ansvar for sin avdeling.

Er ansvarlig for å organisere avdelingen slik at de totale ressursene blir brukt på en effektiv måte.

Teamleder inngår i den faste bemanningen som arbeidsleder, og arbeider i hovedsakelig i direkte kontakt med brukerne/arbeidstakerne.

Det er satt av 20 % til administrative oppgaver.

Utarbeide individuelle mål, tiltak og evalueringsrutiner for hver enkelt bruker der dette er hensiktsmessig.

Holde seg faglig oppdatert og veilede personalet ved behov.Tverrfaglig samarbeid med andre som det er naturlig å samarbeide med.

Arbeide i samsvar med vedtatte planer, målsettinger og til enhver tid gitte rammer.

Påse at gjeldende lover og regler blir overholdt

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

God kjennskap til målrettet miljøarbeid

Erfaring med brukergruppa

Erfaring med alternativ og supplerende kommunikasjon ses på som en fordel

Kjennskap til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap.9

Ønskelig med veiledningskompetanse

God skriftlig og muntlig kommunikasjon

 

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner

Evne til å arbeide selvstendig og målrettet

Evne til å jobbe systematisk og strukturert

Løsningsorientert og engasjert

Det legges vekt på personlig egnethet.

 

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Pliktig medlemsskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2 %

Lønn etter gjeldende tariffavtale, kompetanse og kvalifikasjoner

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside - www.halden.kommune.no - "Ledige stillinger"

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.


Kontaktperson

Jeanne Uldal Arvanitis, Leder, mobil: 90040299, jeanne.arvanitis@halden.kommune.no


: