Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  24.11.2019
 • Sted:
  Helsestasjon for barn
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Buskerud
 • Arbeidssted:
  Helsestasjon for barn
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2245582
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Teamleder Helsesykepleier 100 %

Om tjenesten
Forebyggende helsetjeneste barn og unge yter helsefremmende og forebyggende helsetjenester til gravide, barn og unge 0 - 20 år. Det er i svangerskaps- og barselomsorgen,helsestasjon 0 - 5 år, skolehelseten i barneskole,ungdomsskole og videregående skole. Fra 2020 er Ungdomshjelpa en del av tjenesten. Vi har et tverrfaglig tilbud med 33 medarbeidere. Vi er jordmødre, kontormedarbeidere, leger, helsesykepleiere,sosionom, barnevernspedagog og spesialister i psykisk og psykososial helse. Vi samarbeider med tjenester både i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

 

Kort om stillingen
100 % fast stilling helsesykepleier med funksjon som teamleder, for tiden i Helsestasjon 0 - 5 år. 
Hvis intern søker ansettes som teamleder kan det bli ledig 100 % fast stilling som helsesykepleier. 

Vennligst skriv i søknadsteksten om du også søker på stilling som helsesykepleier. 

 

Arbeidsoppgaver
I helsestasjon 0 - 5 år er arbeidsoppgavene jamfør forskrift og retningslinjer. 

 • Jobbe i direkte samhandling med barn og deres foresatte, både individuelt, i grupper og undervisning.
 • Støtte- og endrings arbeid hos barn og foreldre
 • Helseundersøkelser og samtaler med barn og foreldre i helsestasjon og på hjemmebesøk
 • Gjennomføre barnevaksinasjonsprogrammet 
 • Foreldreveiledning og konsultasjoner, individuelt og i grupper
 • Kurs og samlinger blant annet for barn som pårørende, foreldreforberedende kurs og annen undervisning etter behov
 • Tverrfaglig samhandling med barnehager, barnevern, PPT, kultur og velferd og helse- og omsorgstjenester
 • Bidra til fagutvikling og delta i opplæring som er for alle, for eksempel COS-P og NBO

 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et arbeidsmiljø med engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere som er opptatt av et virkningsfullt tjenestetilbud til barn og unge.

 

Formelle kvalifikasjonskrav
Godkjent helsesykepleierutdanning

 

Krav og ønsker

Teamleder : 

 • Helsesykepleier med erfaring i helsestasjonstjeneste og drift 
 • Grundig kunnskap på fagområdet. Gjerne videreutdanning helse barn 0 - 5 år
 • Har evne til å lede og motivere medarbeidere i daglig arbeid og utvikling
 • Er glad i å veilede andre og har gjerne erfaring med det
 • Tar avgjørelser når det er behov for endring
 • Samarbeider godt med leger, jordmødre, fysioterapeuter, kontormedarbeidere, helsesykepleiere og samarbeidende tjenester

 

Om det ansettes intern søker blir helsesykepleier 100 % fast stilling ledig 

Helsesykepleier :

 • har erfaring fra arbeid med spe- og småbarns helse og god kunnskap om deres normalutvikling 
 • liker å jobbe selvstendig og er en god team-medarbeider
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • har god arbeidskapasitet og kan endre oppgaver når det er behov hos brukere eller andre
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 

 

 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 85.000 registrerte kandidater