• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  23.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3919319
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Teamleder for Marmorberget dag- og aktivitetssenter og Transporttjenesten

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Velkommen som søker i bydel Nordstrand.
Vi består av 13 bofelleskap, ett dag og aktivitetssenter, Transporttjeneste og Kantine. Som ansatt i avdeling for Tilrettelagte tjenester og psykisk helse blir du en del av ett aktivt fagmiljø hvor det legges vekt på å være oppdatert og i utvikling. Du vil få dyktige og inspirerende kollegaer og ledere som sammen bidrar til å utvikle tjenesten.

Seksjon Marmorberget består av Marmorberget bo- og avlastning, Marmorberget dag- og aktivitetssenter, Transporttjenesten og Kantinen i bydelsadministrasjonen. Vi er et stort og aktivt fagmiljø som holder høyt nivå. Vi er opptatt av å gi medarbeidere og brukere mestringsopplevelser og mot til å lære nye ferdigheter. Vi har som mål å være et sted man trives og har lyst til å være. Vi jobber systematisk mot dette målet, og er sammen med resten av bydelen i en forrykende utvikling for å møte morgendagens behov. Vi tar aktivt i bruk nye teknologiske løsninger som skal gjøre hverdagen bedre både for brukere og medarbeider. Innovasjon, digitalisering og mestringskultur er viktige fokusområder for å sikre dette.

Vi søker en dyktig teamleder til dagsenteret og transporttjenesten som kan hjelpe oss i arbeidet med å nå målene våre. Teamleder er medansvarlig for daglig drift og har i samarbeid med seksjonsleder og vernepleierkonsulent ansvar for å lede og videreutvikle sine tjenester innenfor gitte rammer, lover, forskrifter, fullmakter og retningslinjer. Teamleder bistår seksjonsleder med å sikre at avdelingen har en forsvarlig faglig tjeneste og at tjenesten utvikler seg i retning av bydelens visjon. 


Vi behandler kun elektroniske søknader

Arbeidsoppgaver:

 • Stedfortreder for seksjonsleder
 • Medansvarlig for daglig driften av tjenestestedet.
 • Sikre opplæring av nyansatte i henhold til opplæringspermen (EQS)
 • Turnusplanlegging
 • Sikrer at det til enhver tid er tilstrekkelig personell på jobb i henhold til arbeidsplan, prinsipper for faglig forsvarlighet og kompetansekrav/ kompetansebehov.
 • Oppfølging av internkontroll/HMS
 • Ansvar for disponering av økonomiske midler,
 • Medansvarlig for innføring av velferdsteknologi
 • Bidra til at budsjettet overholdes og bidrar til mulige innsparinger  
 • I samarbeid med seksjonsleder koordinerer personalmøter og øvrig møtevirksomhet.
 • Bidra til oppfølging og utvikling av prosedyrer i samarbeid med seksjonsleder
 • Kan ha delegert ansvar for medarbeidersamtaler til ansatte under 50%

Kvalifikasjoner:

 • 1-årig miljøterapeut innen helse- og sosialfag
 • Meget gode IKT kunnskaper
 • Erfaring fra GAT, herunder turnusplanlegging og Gerica
 • Kunnskap om relevante lov- og avtaleverk, samt forskrifter, spesielt arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelse
 • Relevant erfaring fra arbeidsoppgavene knyttet til stillingen
 • Erfaring fra administrasjon og ledelse vil vektlegges
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne, tilsvarende C1 nivå

 

Personlige egenskaper:

 • Robust og initiativrik, med stort engasjement og stor arbeidskapasitet
 • Evne til å ta i bruk digitale verktøy
 • Fleksibilitet, evner å ha mange baller i lufta.
 • Trives med endring, forbedring og prosessarbeid
 • Tydelig, beslutningsdyktig og med god gjennomføringsevne
 • Motiverende og inkluderende framferd
 • Gode samarbeidsevner
 • Målrettet og ser muligheter
 • Evner å se helheten
 • For denne stillingen ser vi spesielt etter strukturerte, effektive og samarbeidsorienterte mennesker som utvikler glade og lærende team
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges
 • Lederegenskaper

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • En spennende, selvstendig og utfordrende jobb med store muligheter til å påvirke egen arbeidsplass
 • Et faglig aktivt og engasjerende arbeidsmiljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Oslo Pensjonsforsikring
 • Personalhytter på Beitostølen
 • Lønnes i ltr: 35 kr. 504 900
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  23.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3919319
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune