Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Teamleder, FACT

Offentlig forvaltning

Vil du være med å lede og utvikle noe nytt sammen med andre, på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer? Har du ett brennende engasjement for mennesker med sammensatte utfordringer? Da kan denne stillingen være noe for deg!
DPS Kongsvinger skal i samarbeid med Grue-, Eidskog-, Sør odal-, Nord Odal-, Nes- og Kongsvinger kommune etablere et FACT-team ( Flexible Assertive Community Treatment). FACT er en modell som legger til rette for tilgjengelighet, fleksibilitet, kontinuitet, helhet og medvirkning. Teamet jobber opp mot pasienter med alvorlige psykiske vansker, primært innebærer dette psykoselidelser ofte i kombinasjon med rus. Teamet skal gi tjenester uavhengig av de tradisjonelle skillelinjer mellom 1. og 2. linjetjeneste. Stillingen vil formelt bli knyttet til DPS med ordinært arbeidsforhold uavhengig av prosjektet.  

Arbeidsoppgavene vil være å bekle rollen som leder i FACT-teamet og bidra til at teamet som helhet følger FACT-modellen. Den faglige og organisatoriske ledelse av teamet skal ivaretas av teamleder, men personalansvaret for kommunalt ansatte tilhører vertskommunen. 

FACT teamet vil bestå blant annet av psykiater, psykolog, 3 årige høgskoleutdannede med og uten videreutdanningen innen psykisk helse og rus, jobbspesialist og brukerspesialist.  Det er tiltenkt oppstart av teamet sommeren 2023. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

Koordinering og utvikling av teamets arbeid og drift.

Lede FACT-møter, strukturere, organisere og fordele oppgaver innad teamet.

Utvikle og lede gruppetilbud i FACT.

 50% klinisk arbeid som case manager med egen pasientportefølje. 

Bidra til et godt samarbeid med eksterne/interne relevante instanser.


Kvalifikasjoner:

3 årig høgskoleutdannet, med eller uten videreutdanning innenfor rus/psykiatrifeltet.

Erfaring fra feltet psykisk helse og rus.

Ønskelig med kjennskap til kommunalt psykisk helsearbeid og spesialisthelsetjenesten.

Ledererfaring er ønskelig

 

Personlige egenskaper:

Gode evner til å planlegge, strukturere og organisere arbeidsoppgaver.

Stor fleksibilitet, arbeidskapasitet, samarbeids- og gjennomføringsevner.

Gode samarbeidsevner mot kollegaer og samarbeidspartnere.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

Spennende og varierte arbeidsoppgaver

Et godt faglig felleskap der trygghet på hverandre og gjensidig støtte er avgjørende.

Et utviklende arbeidsmiljø med erfarne og engasjerte kollegaer.

Sentral beliggenhet

Gode velferdstilbud for ansatte

Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    

Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag

Dette er en fast stilling og man blir ansatt som 3 årig høgskoleutdannet, også tildeles man funksjonen teamleder som gir funksjonstillegg. Funksjonen er noe man er tildelt av nærmeste leder med personalansvar. Deler av finansieringen av etableringen FACT teamet er basert på prosjektmidler fra Statsforvalteren.