Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Teamleder FACT

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Har du lyst til å kombinere pasientrettet arbeid med koordinering av et av våre FACT-teams daglige drift? Vi ser etter deg som liker varierte arbeidsdager og oppgaver i et velfungerende og tverrfaglig team bestående av psykiater, psykologspesialist, case managere, brukerspesialist og jobbspesialist. 


Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!


Om oss:

Bærum DPS og Bærum kommune har sammen to integrerte FACT-team. Medarbeidere fra spesialisthelsetjenesten og kommunen jobber sammen etter beskrivelse i FACT-håndboken. Teamet er lokalisert på Bærum DPS. Vi har nå ledig fast 100% stilling som teamleder i FACT 1. Utover FACT-team har seksjonen et psykoseteam. Seksjonen har hovedsakelig ansvar for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med psykoselidelser og andre sammensatte og komplekse tilstander med behov for langvarig oppfølging. Vi har ansvar for alle pasienter i Bærum som er underlagt tvunget psykisk helsevern og ambulering er en del av vår arbeidsmetodikk. Det er et nært samarbeid med fastleger, kommunale tjenester og Blakstad sykehus. Poliklinikken har et stort tverrfaglig miljø. 


Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

Som teamleder vil du ha ansvar for:

 • Koordinering og utvikling av teamets arbeid
 • Egen pasientportefølje
 • Å være et bindeledd mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten
 • Sikre at pasienter får behandling og oppfølging i tråd med gjeldende lover og forskrifter
 • Ivareta dokumentasjon i DIPS og andre fagsystemer i henhold til journalforskriften
 • Lede teamets møter med god struktur og faglig refleksjon
 • Bidra til at ansatte gjøres kjent med oppdateringer av gjeldende retningslinjer
 • Bidra til at ansatte får opplæring og fortløpende veiledning

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Er utdannet på høgskole/universitetsnivå innen helse eller sosialfag
 • Krav om utdanning eller erfaring fra fagfeltet psykisk helse og rus
 • Ønskelig med kjennskap til kommunalt psykisk helsearbeid og spesialisthelsetjenesten
 • Ønskelig med kjennskap til Bærum kommune
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, gode norskferdigheter er nødvendig
 • Førerkort
 • DIPS kompetanse

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Er tydelig, målbevisst og resultatorientert
 • Er en god lagspiller, men arbeider også godt selvstendig
 • Er løsningsorientert og har god gjennomføringsevne
 • Evne til fleksibilitet
 • Evne til å engasjere og motivere medarbeidere
 • Evne til refleksjon og forståelse av rammer
 • Evne til å håndtere krevende situasjoner
 • Lojal og kan etterleve overordnede føringer
 • Ønsker å delta aktivt i kvalitetsutvikling av Bærum DPS
 • Godt humør

Vi tilbyr:

 • Ansettelse i et sykehus som dekker mange fagområder og pasientgrupper. Hos oss får du delta i store fagmiljø, og vi har mange muligheter internt.
 • Arbeidsmiljø med høy kompetanse og lang erfaring innen feltet
 • Spennende arbeid gjennom utvikling av tjenester i tett samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste
 • Deltakelse i erfaringsnettverk internt i Vestre Viken
 • God opplæring til nye kolleger, gjennom egne kompetanseplaner for nyansatte og ledere.
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland!
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger.