• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  23.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0958, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5060070
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Teamleder boligtjenester

Offentlig forvaltning

NAV Grorud er en spennende arbeidsplass med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Vi er et NAV-kontor i stadig faglig og organisatorisk utvikling. Bydel Grorud ligger i Groruddalen ved Lillomarka og favner områdene Ammerud, Grorud, Kalbakken, Rødtvet, Nordtvet og Romsås. Bydelen har vel 27.000 innbyggere, og 150 ulike nasjonaliteter er representert. 

I Bydel Grorud jobber vi målrettet for å skape gode levekår og livskvalitet for hele befolkningen. I 2023 viderefører bydelen grep for å jobbe mer koordinert og helhetlig, uten «silotenkning». Økt sysselsetting er viktig for deltagelse i samfunnet og forebygging av fattigdom. At flere innbyggere er i utdanning eller lønnet arbeid, er en prioritert oppgave for bydelen.

NAV Grorud har ca 140 ansatte og er organisert i 6 fagavdelinger, samt stab/prosjekter. Vår dyktige teamleder går videre til andre oppgaver i Oslo kommune, og vi har derfor ledig stilling som teamleder for våre samlede boligtjenester, ved vår avdeling for Bolig, økonomi og fellestjenester. Avdelingen har ansvar for boligkontoret, økonomisk rådgivning og forvaltning, kommunale regnskapsoppgaver og merkantile fellestjenester. Ansvarsområdene kan endre seg ut ifra hvordan kontoret organiserer seg i fremtiden.

I søknadsteksten ber vi deg reflektere over hva som motiverer deg til å søke på denne stillingen og over motivasjonen din for å ville arbeide som teamleder. Personlig egnethet og egenskaper vil bli tillagt stor vekt i rekrutteringsprosessen. 

Arbeidsoppgaver:

• Ansvar for å utarbeide hensiktsmessige rutiner og prosedyrer for teamet
• Ansvar for avtalt rapportering og innspill til høringer på ulike fagområder innenfor boligvirkemidler
• Saksbehandling av søknader om startlån, tilskudd og bostøtte, samt ha kjennskap til kontraktsforvaltning av bydelens boliger mm
• Godkjenne vedtak om kommunal bolig, startlån, kommunale bostøtte-ordninger mm, samt annen korrespondanse
• Veilede medarbeiderne i fagfeltet 
• Kompetanseoverføring som gjelder boligsosialt arbeid internt i bydelen
• Bidra til måloppnåelse og fagutvikling, samt sikre kontinuerlig forbedringsarbeid
• Bidra til digital utvikling på boligfeltet - utvikle og benytte nye digitale verktøy
• Bidra til bedrede levekår og økt selvhjulpenhet i samarbeid med samarbeidspartnere
• Bidra til økt sirkulasjon av kommunale boliger
• Utføre arbeid overfor og utvikle kunnskap om det private boligmarkedet
• Sørge for utnyttelse av tildelte rammer for startlån og tilskudd
• Endring/utvikling av stillingens arbeids- og ansvarsoppgaver er naturlig

Kvalifikasjoner:

• Relevant utdanning på minimum bachelor-nivå
• Formalkompetanse innenfor boligsosialt arbeid  
• Relevant arbeidserfaring innenfor boligsosialt arbeid
• Innsikt i gjeldende lover og forskrifter som regulerer fagfeltet
• God kjennskap til og erfaring med bruk av fagsystemene Gobo og øvrige relevante digitale verktøy
• Kjennskap til Boligbygg Oslo KF og samhandling med disse rundt leietakere i kommunale boliger
• God kjennskap til NAV og partnerskapet
• Vilje og evne til å undersøke og følge opp utviklingsmuligheter for tjenesten
• Gode digitale ferdigheter
• Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Ønskede kvalifikasjoner
• Erfaring fra prosjektarbeid innen fagfeltet er en fordel 
• Teamleder-erfaring er en fordel

Personlige egenskaper:

• Du er nysgjerrig og lyttende
• Du har utstrakt vilje og evne til samarbeid med innbyggere, kollegaer og samarbeidspartnere
• Du er en utpreget god relasjonsbygger  
• Du må kunne jobbe selvstendig og ha mange baller i luften på én gang
• Du må kunne jobbe organisert og strukturert, og samtidig være en god lagspiller
• Du må kunne se helheten i oppgaveløsningen til NAV og øvrig tjenesteapparat
• Omstillingsevne og godt humør
• Positiv kulturbærer som ser muligheter og ikke er redd for å utforske disse 
• Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

• Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde 
• Et fagmiljø som er kunnskapsbasert og utviklingsorientert 
• En bydel som er opptatt av utvikling og endring
• God pensjonsordning i Oslo Pensjonsforsikring
• Lønn som teamleder i Oslo kommunes regulativ med kr 634 400 - 659 700 pr år (ltr 44-46)
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  23.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0958, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5060070
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune