• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  25.05.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4569236
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Teamleder - ansvarlig arbeidsliv

Offentlig forvaltning

Oslo kommune skal være i front i kampen for et seriøst og anstendig arbeidsliv, og har som mål om å arbeide kontinuerlig for å motvirke og forebygge arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og utnyttelse av arbeidskraft i sine leverandørkjeder. Oslo kommune ønsker å bruke sin innkjøpsmakt til å bidra til å fremme et seriøst arbeidsliv med anstendige arbeidsforhold og rettferdig konkurranse mellom seriøse leverandører som tar samfunnsansvar på alvor. Avdeling for Innkjøpstjenester i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) er Oslo kommunes sentrale kompetansesenter innen anskaffelser. 

Oslomodellen ble etablert i 2017 for å styrke satsningen på et ansvarlig arbeidsliv. Den retter seg mot leverandører og arbeidere, både i Norge og i våre leverandørkjeder. I forbindelse med revidering av Oslomodellen, etablerer vi nå et eget team for å styrke satsingen på ansvarlig arbeidsliv. 

Teamet vil ha det overordnende ansvaret for at anskaffelser i kommunen brukes strategisk slik at Oslo kommune oppnår vedtatte målsetninger. Det innebærer blant å være en pådriver og tilrettelegger for at virksomhetene: 

 • tar i bruk og følger opp Oslomodellen  
 • at de bruker kommunens digitale kontraktsoppfølgingssystem HMSREG  
 • deler beste praksis

I tillegg jobber teamet operativt med: 

 • stedlige kontroller og revisjoner på kommunens konsernovergripende rammeavtaler og på øvrige kontrakter ved behov
 • forvaltning av kommunens digitale kontraktsoppfølgingssystem HMSREG 

 

Synes du det virker spennende å jobbe i skjæringspunktet mellom fag og politikk? Vi har allerede dyktige og engasjerte fagpersoner med ulike ansvarsområder som vil bli en del av det nyetablerte teamet, men vi søker deg som både kan sy teamet tettere sammen, se helheten og sette retning for arbeidet framover. 

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikling av strategi og planer for videre arbeid med fagområdet 
 • Ledelse og koordinering av teamet med personalansvar  
 • Overordnet ansvar for kommunens samarbeid internt og med statlige kontrolletater  
 • Samhandling med bransjeorganisasjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiver organisasjoner og leverandørmarkedet for økt måloppnåelse på området  
 • Ansvarlig for tjenesteutvikling, leveranser og resultater  
 • Bidra til kompetansedeling, delta i relevante fagnettverk og holde seg oppdatert på fagfeltet

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdannelse minimum på bachelornivå, gjerne innen rettsvitenskap eller samfunnsfag. Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. 
 • Relevant erfaring med fagområdet 
 • Ledererfaring vil bli vektlagt 
 • Erfaring fra samspillet mellom samfunnsansvar og anskaffelser 
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser er en fordel 
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

Personlige egenskaper:

 • Du forstår hvordan du kan bygge et godt team av engasjerte fagspesialister  
 • Du engasjerer deg i faget og har ambisjoner for utvikling av fag og metode 
 • Du evner å skape tillit og engasjement, og bygger gode relasjoner 
 • Du evner å løfte blikket og har god oversikt over helheten  
 • Du har tydelig og effektiv kommunikasjon 

Vi tilbyr:

 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring 
 • Lønnstrinn 55- 63 (pt. mellom kr 755 800og kr 886 800 årlig) For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  
 • Fleksitidsordning 
 • Sentral beliggenhet med gode offentlig kommunikasjonsmuligheter 
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  25.05.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4569236
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune