Ledig stilling

Trondheim Kommune

Teamleder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten er det ledig en fast 100 prosent stilling som teamleder for ett av våre to ungdomsteam, ungdommene er i alder 11-18 (25) år. Teamet arbeider i hovedsak med enslige mindreårige flyktninger, men også andre ungdommer og deres familier.

Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjeneste for barn og familier som trenger særlig oppfølging og tiltak. Dette innebærer at vi ivaretar oppgaver innen helsetjenester, sosiale tjenester, barneverntjenester og opplæring.

BFT Omsorgsenheten er en byomfattende enhet som har ansvar for barn og unge som har sin omsorgsbase utenfor hjemmet, herunder enslige mindreårige flyktninger, samt barn og unge som bor hjemme hos sine foreldre. I enheten har vi en erfaren personalgruppe som besitter god faglig kompetanse med høyt fokus på kvalitet og metodeutvikling.

På avdeling Vestre Rosten har vi ledig stilling som teamleder for ungdomsteamet vårt.  Avdelingen er delt inn i to ungdomsteam, et barneteam samt team utredning og tilsynsadministrasjonen. Teamleder er ansvarlig for en gruppe ansatte, hvor teamleder skal utøve støttende lederskap for faglig utvikling og mestring i møte med arbeidsoppgavene. Teamleder har avdelingsleder som nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i avdelingens lederteam der enhetsmål, lovkrav, etisk standard og nytenkning har høyt fokus
 • Ledelse av det faglige arbeidet i teamet, tett samarbeid med teamleder for det andre ungdomsteamet 
 • Være medarbeiderne sin nærmeste ved å gi støtte, veiledning samt gjennomføre saksgjennomgang 
 • Delta i krevende møter, vurderinger og beslutninger
 • Lede ungdomsteamet i gruppeveiledning
 • Ha et system som sikrer oversikt og status i alle saker
 • Delta i utviklingsarbeid, og være en pådriver for fagutvikling i teamet
 • Ta felles ansvar for ledelse av avdelingen
 • Sammen med avdelingsleder får du ansvar for at driften er gjenstand for betryggende planlegging, organisering og kontroll, og for at barnevernets arbeid drives i henhold til lov og regelverk og innenfor vedtatt økonomiske ramme

Kvalifikasjoner:

 • Krav om minimum bachelorutdanning som barnevernspedagog eller sosionom
 • Krav om kompetanse/erfaring fra saksbehandling barnevern
 • Krav om erfaring fra arbeid med minoriteter
 • Krav om veilederkompetanse, både i gruppe og individuelt
 • Evne til struktur og systematikk er et krav
 • Kunnskap og oversikt over relevante metoder til nytte i veiledning av fosterhjem vektlegges
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode dataferdigheter

Personlige egenskaper:

 • Du må kunne skape trygghet og bygge tillit til de øvrige medarbeiderne og familiene vi jobber med
 • Du må kunne jobbe både selvstendig og i team
 • Du må mestre prioritering og planlegging
 • Du må være løsningsorientert
 • Evnen til nytenkning, videreutvikling og samarbeidskompetanse vektlegges

Personlig egnethet og lederteamets sammensetning vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr:

 • Å være en del av et stabilt og kompetent fagmiljø
 • Kompetansebygging og videreutdanning i tråd med avdelingens kompetanseplan
 • Deltakelse i fag- og systemutvikling, med stor takhøyde for nye og fremtidsrettede løsninger
 • Et hyggelig kontorlandskap med en rolig atmosfære til tross for en travel hverdag 
 • Bred alderssammensetning som rommer både ny kunnskap og lang erfaring 
 • Fleksibilitet og stor frihet til å planlegge egne arbeidsoppgaver
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler