• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4690411
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
Ledig stilling

Rana kommune

Teamleder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

FACT Ung er et 4-årig prosjekt med sikte på å gå over i ordinær drift. Oppstart er planlagt siste halvår 2022. FACT Ung er et samarbeid mellom BUP ved Helgelandssykehuset Mo i Rana og Hemnes, Nesna og Rana kommune.

Ved FACT Ung er det ledig:

 • 100% stilling som teamleder.

Teamleder vil ha Rana kommune/Helgelandssykehuset som arbeidsgiver, og vil samtidig samarbeide med lederlinjene også i de andre kommunene.

FACT Ung-teamene skal gi behandling og praktisk oppfølging på ungdommens arena sammen med familie og andre viktige personer i nettverket. Målgruppen vil være barn/ungdom fra 12- 18 år, med alvorlig funksjonssvikt og sammensatte vansker, med behov for langvarige og koordinert innsats fra flere tjenester og nivå. Teamene vil kunne følge sine brukere frem til 25 år ved behov.

Teamleder vil ha en sentral oppgave til å utvikle FACT Ung slik at det blir et fleksibelt, tverrfaglig team bestående av lege- og psykologspesialist, høyskoleutdannet personell (eks. sykepleier, vernepleier, sosionom, ergoterapeut, barnevernspedagog) og erfaringsspesialist.

Arbeidsoppgaver

 • Teamleder skal være faglig operativt ansvarlig for oppbygging og utvikling av teamet.
 • Bidra i planlegging og evaluering av teamets arbeid.
 • Rapportering og samhandle med lederlinjer i kommuner og Helgelandssykehuset.
 • Koordinering av teamets arbeid.
 • Samarbeide med øvrige tjenesteinstanser.
 • Må kunne påberegne noe arbeidstid utenfor ordinær kontortid.
 • Sikre pasientflyt, dokumentasjon og overholdelse av frister
 • Sikre at pasienter får behandling og oppfølging i tråd med gjeldende lover og forskrifter.
 • Ivareta dokumentasjon i fagsystemer i henhold til journalforskriften.
 • Lede teamets møter med god struktur og faglig refleksjon.
 • Medvirke i rekrutteringsprosesser.

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning fra høyskole eller universitet.
 • Relevant videreutdanning vil vektlegges.
 • Erfaring med målgruppen enten fra kommune eller helseforetak.
 • Prosjektkompetanse er ønskelig.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne.
 • FACT-arbeidet utføres primært ambulant, søkere må ha førerkort.

Personlige egenskaper

 • God relasjonell kompetanse og gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i utviklingsarbeid
 • Høy arbeidskapasitet, ansvarsbevisst og evne til å jobbe strukturert og systematisk
 • Evne til å arbeide selvstendig og i tverrfaglige team
 • Allsidighet og fleksibilitet, orientert mot å finne løsninger
 • Evne til å skape trivsel, inspirere og bidra til et støttende arbeidsmiljø
 • Godt humør

Personlige egenskaper tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • Å delta i utvikling av et nytt tjenestetilbud sammen med motiverte samarbeidspartnere
 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Inspirerende fagmiljø med høy kompetanse
 • Faglig støtte fra nasjonale kompetansemiljøer
 • Fleksitidsordning
 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med muligheter for den enkeltes faglige utvikling.

 

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønn- og lønnsansiennitet beregnes ut fra de vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til

Anne Skar Gabrielsen, leder for barn og familieavdelingen i Rana kommune, epost: anne.katrine.skar@rana.kommune.no, mob. 95254468 eller Anikken Aaseng, områdeleder psykisk helse og rus, Helgelandssykehuset, epost: anikken.olsen.aaseng@helgelandssykehuset.no, mob. 48200321.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 14.08.2022

Vi søker etter en motivert og entusiastisk person til 100% teamlederstilling.

FACT Ung er et 4-årig prosjekt med sikte på å gå over i ordinær drift. Oppstart er planlagt siste halvår 2022. FACT Ung er et samarbeid mellom BUP ved Helgelandssykehuset Mo i Rana og Hemnes, Nesna og Rana kommune. Teamleder vil ha Rana kommune/Helgelandssykehuset som arbeidsgiver, og vil samtidig samarbeide med lederlinjene også i de andre kommunene.                                         

FACT Ung-teamene skal gi behandling og praktisk oppfølging på ungdommens arena sammen med familie og andre viktige personer i nettverket. Målgruppen vil være barn/ungdom fra 12- 18 år, med alvorlig funksjonssvikt og sammensatte vansker, med behov for langvarige og koordinert innsats fra flere tjenester og nivå.  Teamene vil kunne følge sine brukere frem til 25 år ved behov.   

Teamleder vil ha en sentral oppgave til å utvikle FACT Ung slik at det blir et fleksibelt, tverrfaglig team bestående av lege- og psykologspesialist, høyskoleutdannet personell (eks. sykepleier, vernepleier, sosionom, ergoterapeut, barnevernspedagog) og erfaringsspesialist.

Arbeidsoppgaver

·         Teamleder skal være faglig operativt ansvarlig for oppbygging og utvikling av teamet.

·         Bidra i planlegging og evaluering av teamets arbeid.

·         Rapportering og samhandle med lederlinjer i kommuner og Helgelandssykehuset.

·         Koordinering av teamets arbeid.

·         Samarbeide med øvrige tjenesteinstanser.

·         Må kunne påberegne noe arbeidstid utenfor ordinær kontortid.

·         Sikre pasientflyt, dokumentasjon og overholdelse av frister

·         Sikre at pasienter får behandling og oppfølging i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

·         Ivareta dokumentasjon i fagsystemer i henhold til journalforskriften.

·         Lede teamets møter med god struktur og faglig refleksjon.

·         Medvirke i rekrutteringsprosesser.

Kvalifikasjoner

·         Minimum 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning fra høyskole eller universitet.

·         Relevant videreutdanning vil vektlegges.

·         Erfaring med målgruppen enten fra kommune eller helseforetak.

·         Prosjektkompetanse er ønskelig.

·         God muntlig og skriftlig formidlingsevne.

·         FACT-arbeidet utføres primært ambulant, søkere må ha førerkort.

Personlige egenskaper

·         God relasjonell kompetanse og gode samarbeidsevner

·         Trives med å jobbe i utviklingsarbeid

·         Høy arbeidskapasitet, ansvarsbevisst og evne til å jobbe strukturert og systematisk

·         Evne til å arbeide selvstendig og i tverrfaglige team

·         Allsidighet og fleksibilitet, orientert mot å finne løsninger

·         Evne til å skape trivsel, inspirere og bidra til et støttende arbeidsmiljø

·         Godt humør

Personlige egenskaper tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

·         Å delta i utvikling av et nytt tjenestetilbud sammen med motiverte samarbeidspartnere

·         Interessante arbeidsoppgaver

·         Inspirerende fagmiljø med høy kompetanse

·         Faglig støtte fra nasjonale kompetansemiljøer

·         Fleksitidsordning

·         Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med muligheter for den enkeltes faglige utvikling.

 

Før stillingen tiltres må gyldig politiattest fremlegges. Det vises til helsepersonelloven § 20 a.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Det vises til offentlighetsloven.

 

Ved spørsmål om stillingen ta kontakt med Anne Skar Gabrielsen, leder for barn og familieavdelingen i Rana kommune, epost: anne.katrine.skar@rana.kommune.no, mob. 95254468 eller Anikken Aaseng, områdeleder psykisk helse og rus, Helgelandssykehuset, epost: anikken.olsen.aaseng@helgelandssykehuset.no, mob. 48200321.

 

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4690411
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune