Ledig stilling

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Teamlead interndeteksjon

Offentlig forvaltning

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC), som er en viktig del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), har et nasjonalt ansvar innen deteksjon, håndtering, analyse og rådgivning knyttet til digital sikkerhet. NCSC skal bidra til å beskytte viktige nasjonale funksjoner, o g offentlig og private organisasjoner mot cyberangrep, samt ivareta det nasjonale situasjonsbildet for det digitale rom. NCSC ivaretar også den nasjonale CERT-rollen.

For å understøtte NCSC sitt mandat kreves det kontinuerlig videreutvikling og fleksibel bruk av våre IT-systemer. Det er høyt prioritert å ivareta internsikkerhet på disse systemene. Vi søker derfor etter å utvide med en dyktig og motivert teamlead som ønsker å bruke og videreutvikle sine ferdigheter i kampen mot avanserte trusler i det digitale rom.

Vi ser for oss at følgende arbeidsoppgaver er interessante for deg:

 • Lede arbeidet med intern sikkerhetsovervåking og styre teamets fokus
 • Sammenstille og analysere tekniske funn
 • Produsere og presentere tekniske og taktiske analyseprodukter
 • Bidra til å avdekke handlemåter og hendelsesforløp
 • Bidra i arbeidet med å ivareta det nasjonale situasjonsbildet
 • Bidra til threat hunting og hypoteseutvikling for nasjonal deteksjonsevne
 • Holde seg oppdatert på et teknisk sårbarhets-, trussel- og risikobilde
 • Bidra til tilfredsstillende sikkerhet og visibilitet
 • Koordinere med relevante miljøer

Som teamlead vil du inngå i en teknisk enhet og vil ha ansvar for sikkerhetsovervåking av NSM sine interne IT- og spesialsystemer, samt tilhørende taktiske analyser.  Du evner å sammenstille og analysere tekniske funn i hendelser, og omsette dette til anvendbar informasjon for deteksjon, råd og rapportering. Det teller derfor positivt om du har erfaring innen konsepter som Cyber Kill Chain, OODA-loop, ACH, Diamantmodellen e.l., og kjenner til rammeverk som MITRE ATT&CK / DeTT&CT / D3FEND eller NIST CSF. Du er flink til å utlede essensen av hendelser og presentere det taktiske situasjonsbildet.

Til denne jobben ser vi etter deg som er cyber-/IT-teknisk, strukturert og målrettet, og som også har lyst til å ta ansvaret for tilhørende rammeverk og prosesser. Som person er du både engasjert og nysgjerrig i ditt arbeid, og i likhet med oss brenner for å bidra til å øke Norges deteksjonsevne mot avanserte cyberaktører som kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser.

Besøk: https://ncsc.cyberforce.no for relevante oppgaver knyttet til både stillingen og søknaden. Lever gjerne din besvarelse på en eller flere av oppgavene i din søknad – knyttet til kategorien TakAna.

Vi kan tilby:

 • Meningsfylte, spennende og komplekse arbeidsoppgaver
 • Et ungt og dynamisk arbeidsmiljø med svært høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning – vår kunnskap er ferskvare
 • Fleksibel arbeidstid
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Kontorlokaler i trivelige og sentrale omgivelser
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner vi ser etter:

 • Høyere relevant utdanning (minimum bachelor-nivå) innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Relevant erfaring kan etter en nærmere vurdering erstatte kravet til formell utdanning.
 • Tilfredsstille en eller flere av følgende:
  • Tilfredsstillende besvarelse på flere av de relevante oppgavene
  • Relevant erfaring med arbeid med trusler i det digitale rom
  • Relevant erfaring med analyse av teknisk informasjon
 • Det er ønskelig med
  • Erfaring fra smidig prosjektledelse, teamledelse, koordinering av aktiviteter, e.l.
  • Erfaring fra bruk av digitale verktøy for teamsamarbeid, eksempelvis Jira, Trello, e.l.
  • Gjennomført konferanser/kurs/sertifiseringer, eksempelvis fra SANS

Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklaring og autorisasjon, og det presiseres at det ikke er anledning til å inneha annet statsborgerskap enn norsk ved tilsetting.

Personlige egenskaper:

 • Høy integritet, tenker helhetlig
 • Gode relasjons- og samarbeidsevner
 • Analytisk og strukturert
 • Engasjert og nysgjerrig

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Stillingene er plassert på overingeniør/senioringeniørnivå (SKO 1087/1181) og lønnes i spennet lønnstrinn 70-78 (kr 661 400- 790 100) avhengig av kompetanse og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. For innplassering som senioringeniør er det et krav om minimum fem år relevant utdannelse og minst tre års relevant erfaring. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du har søkt på stillingen.

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.