Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  09.12.2020
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3271445
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Teamkoordinator Fleksibelt oppfølgingsteam bydel Ullern

Vil du være med å starte opp et fleksibelt oppfølgingsteam(FOT)? Avdeling for arbeid, bolig og psykisk helse bygger for tiden opp sitt tilbud til mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus. I den forbindelse etableres nå Fleksibelt oppfølgingsteam - FOT. Teamet vil ha en ambulant/oppsøkende tilnærming. Teamet vil bestå av en tverrfaglig gruppe som vil ha tett samhandling med bydelens øvrige tjenester. Brukergruppen vil bestå av mennesker med sammensatte behov og som trenger oppfølging over tid. Det er ledig en 2 årig 100% prosjektstilling som teamkoordinator for fleksibelt oppfølgingsteam med ønsket oppstart 01.01.21. 

Arbeidsoppgaver
 • FOT vil jobbe oppsøkende og ambulant og møte brukerne der de er- i hjemmet og det offentlige rom.
 • Teamet skal bistå brukere i selv å mestre utfordringer de møter i hverdagen, hjelp til selvhjelp.
 • Samtaler og veiledning i forhold til økonomi, psykisk helse og rus, samt støtte og følge til avtaler.
 • Teamkoordinater vil ikke ha personaloppfølging, men faglig ansvar og koordinering av teamet.
 • Teamkoordinator vil ha ansvar for daglig drift, rapportering, resultat og måloppnåelse.
 • Teamkoordinator vil ha egen portefølje, men som er tilpasset de andre oppgavene koordinator skal utføre.
 • Endring i arbeidsoppgaver må påregnes.
Kvalifikasjoner
 • Det kreves minimum treårig høyskole/ universitetsutdanning.
 • Det kreves videreutdanning innen psykisk helse og/eller rus.
 • Lang og relevant arbeidserfaring innen rus og/ eller psykisk helsearbeid vil kunne kompensere for kravet til videreutdanning.
 • Erfaring med arbeid i ambulerende/oppsøkende team er et fortrinn
 • Erfaring fra teamledelse vil være et fortrinn
 • God veiledningskompetanse
 • God skriftlig og muntlig fremstillings evne.
Personlige egenskaper
 • Evne til relasjonsbygging med mennesker i kriser og sårbare livssituasjoner. 
 • Evne til å kunne bygge opp og lede et team.
 • Du må være selvstendig og arbeide systematisk og helhetlig.
 • Du må ha evne til nytenking og høy service innstilling.
 • Du må ha evne til å skape samhandling mellom ulike tiltak i bydel, spesialisthelsetjenesten og andre eksterne samarbeidspartnere.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt.
Vi tilbyr
 • Muligheten til å være med å bygge opp en tjeneste og et team fra bunnen av.
 • Et godt og spennende arbeids- og fagmiljø.
 • 37,5 timers arbeidsuke med fleksitid, pensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring.
 • Stillingskode 0106, lønnsramme 22,  lønnspenn 38-47 ( 527.300 - 621.300).