• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  11.10.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1051, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4788269
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 28.09.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Teamkoordinator

Offentlig forvaltning

NAV Alna har ansvaret for tjenester til bydelens rundt 50.000 innbyggere. Kontoret holder til på Furuset. Vi er et uredd og nyskapende NAV-kontor som brenner for å utvikle best mulig tjenester for våre brukere. Vi er stolt av at vi er et kontor med et svært kompetent fagmiljø, med rundt 170 dyktige og involverte medarbeidere innenfor mange fagfelt.

Stillingen er organisert i en oppfølgingsavdeling og tilhører et team som jobber med bosetting av flyktninger og oppfølging av deltakere i Introduksjonsordningen. Teamet skal ha ansvaret for å bosette, integrere og kvalifisere flyktninger som blir bosatt i bydelen etter avtale med IMDI. De fleste som bosettes har rett på et introduksjonsprogram og skal delta på norskundervisning. Målet i introduksjonsprogrammet er å tette gapet mellom medbrakt kompetanse og kompetansen som kreves i norsk arbeidsliv. Det skal vektlegges å gi brukerne kompetanse som sikrer varig tilknytning til arbeidslivet.

Det kan også bli behov for vikariat som flyktnings veileder.

Arbeidsoppgaver:

• koordinere bosettingen og oppfølgingen av nyankomne flyktninger
• gi helhetlig brukeroppfølging, engasjere, motivere og i samarbeid med brukere kartlegge individuelle muligheter, utarbeide planer og tilrettelegge for arbeid og aktivitet, inkludert aktiv og målrettet bruk av tiltak
• tverrfaglig samarbeid med relevante samarbeidspartnere gjennom å knytte kontakt og opprettholde gode samarbeidsrelasjoner med voksenopplæringen, arbeidsgivere, tiltaksarrangører, behandlingsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner, bydelens tjenester, frivillige organisasjoner og andre samarbeidspartnere både internt og eksternt
• fokus på barnas situasjon i familien, fritidsaktiviteter, og på bekjempelse av barnefattigdom

• bidra til kunnskapsdeling og fagutvikling på tvers av avdelingene ved NAV Alna og bydelen for øvrig
• gi råd og veiledning knyttet til NAVs tjenestetilbud, herunder nav.no, NAV-loven, Lov om sosiale tjenester, forvaltningsloven og folketrygdloven
• saksbehandle etter integreringsloven og introduksjonsloven, samt registrering, journalføring og rapportering i ulike fagsystemer
• ansvar for å koordinere eventuell helseoppfølgingen og for å søke om ekstratilskudd for de det gjelder
• andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen avhengig av flyktningsituasjonen i Norge. Endringer må påregnes. 

Kvalifikasjoner:

Du må ha:
• minimum 3-årig utdanning fra høyskole eller universitet innenfor sosialt arbeid, velferdsfag, pedagogikk, statsvitenskap, rettsvitenskap, psykologi, sosiologi og samfunnsfag. Annen bachelorutdanning kombinert med relevant arbeidserfaring kan vurderes.
• erfaring i bruk av IKT-systemer som arbeidsverktøy og erfaring innen digital kommunikasjon
• erfaring innen kommunikasjon, veiledning og samhandling med mennesker i en vanskelig situasjon
• meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
• vi benytter norsk som arbeidsspråk og søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig

Det er en fordel om du også har:
• erfaring fra introduksjonsprogrammet eller annen erfaring med å jobbe med nyankomne flyktninger
• erfaring innen oppfølging av egen brukerportefølje
• karriereveiledningskompetanse
• erfaring innen saksbehandling og lovanvendelse innenfor offentlig sektor
• god kjennskap til aktuelle lovverk
• erfaring fra arbeid ved NAV-kontor og om NAV sine virkemidler
• kunnskap om ICDP
• veilednings- og relasjonskompetanse
• kunnskap om det norske utdanningssystemet
• kunnskap om tiltaksforskriften

- God kjennskap til Socio, NIR og IMDinett 

Personlige egenskaper:

• du jobber målrettet og trives i en hektisk hverdag
• du er endringsvillig, engasjert og resultatorientert
• du må ha evnen til å tenke kreativt og være nyskapende
• du er positiv og har evnen til å inspirere og motivere, og ser muligheter fremfor begrensinger
• du må arbeide systematisk og helhetlig og kunne prioritere mellom ulike arbeidsoppgaver  
• engasjement for å jobbe med brukergruppen
• du kan arbeide selvstendig samtidig som du er en lagspiller
• du har god gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet 
• du er omstillingsdyktig og kan sette deg inn i nye arbeidsoppgaver
• personlig egnethet vil bli tungt vektlagt

Vi tilbyr:

• Lønnsplassering i ltr. 44.
• Meningsfylte og selvstendige arbeidsoppgaver i en organisasjon med svært viktig samfunnsoppdrag
• Et svært godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
• Fleksibel arbeidstid
• Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring

 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  11.10.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1051, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4788269
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 28.09.2022