Team Voksen søker helsefagarbeider

Lyngdal kommune

Team Voksen er nå i utvikling, hvor en ønsker å utvide tjenestetilbudet. Brukergruppen er de som har behov for omsorgsbolig med bemanning. De har behov for tjenester med tett oppfølgning, trygghet og forutsigbar hverdag. Vi er et mindre team som jobber tett sammen for å løse de ulike oppgavene. Ansettelsesforhold knyttes til virksomhet for forebygging og livsmestring og tjenestene gis i omsorgsbolig ved Helsehuset. Tjenestene retter stort fokus på miljøarbeid, psykisk helse perspektiv og mestring av hverdagen. 

Avdeling Team Voksen (Lyngdal helsehus)

 • Helsefagarbeider 50% fast stilling

Ved intern ansettelser kan det bli andre ledige stillinger.

Hovedoppgaver

 • Faglig ansvar, pleie og omsorg til mennesker med ulike hjelpebehov
 • Veiledning i forhold til øvrig personale og studenter
 • Dokumentasjon i fagprogrammet profil

Krav til stillingen

 • For å søke på stillingene må du være autorisert helsefagarbeider

Vi ønsker at du har

 • Relevant erfaring fra arbeid med psykisk helseperspektiv
 • Erfaring innen demens

Vi kan tilby

 • Tverrfaglig samarbeid
 • Engasjerte medarbeidere
 • Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team
 • Motivert, serviceinnstilt og fleksibel
 • Vilje til å stå på

 

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no             

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder ved: 

Avdelingsleder Team Voksen, Elin Goderstad tlf 91628330

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

Søknadsfrist: 26.09.2021

Vitnemål, attester tas kun med ved innkalling til intervju.