Ledig stilling

Lyngdal kommune

Team Alleen i Habilitering har ledig Helsefagarbeider stilling på natt

Virksomhet for habilitering yter tjenester innenfor helse- og omsorgstjenesteloven og gir praktisk bistand og praktisk bistand opplæring, aktivitetstilbud og avlastning til mennesker med ulike former for nedsatt funksjonsevne.

Vi søker etter deg som er motivert for å bidra til videreutvikling, og som kan være en bidragsyter til faglig vekst.

Virksomhet for habilitering er delt inn i 5 avdelinger hvor hver avdelingsleder innehar fag-, budsjett og personalansvar

Team Alleen har nå ledig følgende stilling:

 • Fast stilling som helsefagarbeider hvilende nattevakt med stillingsbrøk 78,2%/ lønnsbrøk 44,2%

Ufaglærte som samler timer til å bli helsefagarbeider kan også søke på stillingen, men autoriserte helsefagarbeidere blir prioritert. For å kunne søke på stillingen som helsefagarbeider som ufaglært må du ha bestått teorien for helsefag vg1 og vg2. Det kan gjøres unntak for Vg1 og Vg2 dersom man er i andre utdanningsløp som fører til fagprøve. Denne stillingen kan passe for de som samler timer til å kunne gå opp til fagprøven i Lyngdal kommune. De med kortest vei til fagbrev vil bli prioritert. Ved bestått fagprøve og mottatt autorisasjon som helsefagarbeider vil du gå inn i helsefagarbeiderkode.

Hovedoppgaver:

 • Miljøarbeid, pleie og omsorg til mennesker med fysisk og psykisk funksjonshemming.
 • Dokumentasjon i fagprogrammet Profil
 • Legemiddelhåndtering
 • Psykisk helsearbeid
 • Helsehjelp

Kvalifikasjoner

 • Autorisert helsefagarbeider
 • Ufaglærte som samler timer til å bli helsefagarbeider kan også søke, men autoriserte helsefagarbeidere blir prioritert.

Arbeidserfaring/ annen erfaring som er ønskelig:

 • Erfaring fra lignende arbeid / arbeid med habilitering
 • Tilstrebe tverrfaglig samarbeid
 • Kjennskap til positiv atferdsstøtte (PAS)
 • Bidragsyter til ett godt arbeidsmiljø

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team
 • Motivert, serviceinnstilt og fleksibel
 • Vilje til å stå på
 • Tar initiativ, ansvar og liker utfordringer
 • Være kreativ i utøvelse av arbeidsoppgaver.
 • Et godt forankret faglig ståsted, hvor tjenesten kan forvente at du holder deg faglig oppdatert.

DET TILBYS:

 • Spennende og varierte oppgaver med fokus på kvalitet
 • Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale
 • Arbeid hver 3 helg
 • Stillingen har lange vakter inntil 12,5 timer
 • Godt arbeidsmiljø
 • Ansatte innen helse og omsorg som jobber turnus og binder seg til å jobbe 5 ekstra helger (10 lørdager eller søndager) på ett år får en bonus på 1000 per vakt, maksimalt 10 000 kr på ett år. Jf. Lønnspolitiske retningslinjer.


Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.
Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no

Søknadsfrist: 14.02.2023

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:
Virksomhetsleder Marie Seland, telefon: 97959588