Tastarustå bofellesskap 2.etg søker dyktig og engasjert vernepleier/sykepleier i 100% fast stilling

Stavanger Kommune

Er du en faglig engasjert vernepleier/sykepleier, med stor interesse for menneskene rundt deg?
Bo og aktivitet Nord gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Virksomheten omfatter bydelene Tasta, Madla, Eiganes, Rennesøy og Finnøy. Det er til sammen 15 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 500 ansatte.
Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening.  
 
Målet for Bo og aktivitet nord er at vi skal ha ansatte som er stolte av jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlingskraftige, åpne og inkluderende.
 
I Bo og aktivitet Nord har vi varierte og spennende arbeidsoppgaver og nå søker vi etter en ny vernepleier/sykepleier til Tastarustå Bofellesskap 2.etg.
 
Tastarustå bofelleskap 2.etg består av 8 leiligheter for mennesker med lettere-moderat utviklingshemming. Bofelleskapet er døgnbemannet og har rundt 11 årsverk. Våre beboere er i alderen 29-34 år og beskrives generelt som en aktiv og sosial gjeng, med ulike dagtilbud og fritidsaktiviteter på kveldstid og i helger. Avdelingen holder til i en boligblokk fra 2013 og ligger fint plassert med gode turmuligheter i området, Tastasenteret som nærmeste nabo og god kollektiv-forbindelse.
 

Arbeidsoppgaver:

Du skal i stillingen som vernepleier/sykepleier:

 • Arbeide målrettet sammen med den enkelte beboer og ivareta den enkelte bruker sin rettsikkerhet
 • Bidra til at beboerne får individuelt tilpassede tjenester, og en meningsfylt og aktiv hverdag. Dette i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer.
 • Dokumentere i CosDoc:  observasjoner , avvik, oppdatering og godkjenning av tiltaksplaner, evalueringer av tiltak. Føre/godkjenne Kvalitetsregistering og IPLOS.
 • Tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt.
 • Arbeide i tråd med retningslinjer for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune.
 • Påse/bidra at bofellesskapet drives i henhold til kommunens verdier og målsetninger
 • Påse/bidra til at tjenestene ytes på en god faglig forsvarlig måte og at tjenestene som gis holder høy etisk standard.
 • Aktivisering/motivering, sosial trening med beboerne. Bruke aktivitet og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak
 • Miljøarbeid, herunder bistand med vanlig husarbeid i beboeres leiligheter.
 • Holde seg kontinuerlig oppdatert ved bruk av mail og Teams.
 • Ha ansvar for igangsetting, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av oppgaver og tiltak i tråd med vedtak som er fattet for hver enkelt beboer
 • Undervisning og veiledning av kollegaer, brukere og pårørende
 • Delta aktivt i ressursgrupper i BOA Nord
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Lede nettverksgrupper på tvers i virksomheten
 • Individuell oppfølging av beboere i henhold til tiltaksplaner.
 • Samarbeide med andre instanser som: NAV, hjemmesykepleien, OBS teamet.
 • Noen oppgaver i forhold til daglig renhold av fellesareal.
 • Observere beboers helsetilstand og iverksette nødvendige tiltak
 • Ivareta primær- og sekundærkontaktansvar
 • Være ressursperson innenfor avtalte fordypningsområder

Kvalifikasjoner:

 • Det e en fordel/krav at du har erfaring fra lignende arbeid.
 • Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig.
 • Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Vi ønsker deg som vil være med å gjøre «det lille ekstra» for våre beboere.
 • Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse, og må leveres arbeidsgiver for den som er aktuell for stillingen
 • Du må ha autorisasjon som sykepleier/vernepleier

Personlige egenskaper:

 • Når det er hektisk hos oss, er det spesielt viktig at vi samarbeider godt om å fordele oppgaver og hjelper hverandre. Du må derfor være fleksibel og ha lett for å omstille deg.  Vi er helt avhengig av at du trives med å jobbe i team, men at du også jobber selvstendig når det trengs.
 • Vi vil gjerne ha med deg på laget som alltid setter beboerne i sentrum og som yter det lille ekstra.
 • Du bidrar aktivt til å se og oppmuntre andre slik at vi også i fremtiden har en trivelig arbeidsplass der vi tar godt vare på hverandre. Du har en god arbeidsmoral og legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt – det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb.
 • Du har respekt og omsorg for, er åpen og vennlig, også overfor mennesker som er annerledes enn deg selv.
 • Vi ønsker at du som ansatt tar initiativ, ser etter nye muligheter og handler deretter, slik at arbeidsplassen utvikler seg.
 • Vi er opptatt av faglig utvikling hos den enkelte, det er derfor viktig å finne deg som stadig er opptatt av å søke nye løsninger og ny kunnskap.
 • Vi har en stor grad av delingskultur hos oss, derfor er det viktig at du deler den kunnskap du tilegner deg med dine kollegaer.
 • For at vi skal lykkes i jobben vår kreves det blant annet at du er lojal til de tiltakene som iverksettes.
 • Du tar ansvar slik at vi sammen når målene våre.
 • Personlige egenskaper vektlegges.
 • Vi er på jakt etter deg som setter pris på at ingen dager er like, og som blir ekstra effektiv når det er høyt tempo
 • I stillingen inngår et utstrakt samarbeid med beboere, pårørende, ansatte og andre instanser. Du må derfor være omgjengelig og ha evnen til å kommunisere med andre mennesker. Du må også ha evnen til å jobbe tett sammen med andre i team.
 • Beboerne våre deltar på ulike fritidsaktiviteter så derfor må du være i god fysisk form og du hopper gjerne i bassenget sammen med dem. 
 • Flere av beboerne har egne biler som brukes flittig til og fra ulike aktiviteter – det er derfor en fordel om du har sertifikat.
 • Du er tålmodig slik at vi sammen kan tenke helhetlig og langsiktig.
 • Du er robust og har erfaring med å håndtere vanskelige situasjoner.
 • Du kan motivere og inspirere.

Vi tilbyr:

 • Ansvar, involvering og delaktighet
 • Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring
 • Varierende og innholdsrik arbeidshverdag
 • Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne
 • God opplæring og oppfølging, nyansatt kurs og oppfølgingssamtaler 
 • Fag- og kompetanseutvikling, herunder ressursgrupper, kurs og TAM, Kap. 9, dokumentasjon m.fl.
 • Vi er opptatt av faglig og personlig utvikling og du vil bli oppfordret til å delta på interne og eksterne kurs.
 • I Stavanger kommune har vi et eget veiledningsteam som gir veiledning.
 •  I Tastarustå bofellesskap 2.etg har vi et godt, tverrfaglig fagmiljø med erfarne vernepleiere, sykepleier
 • Veiledning fra ledere og kollegaer. Hos oss er det stor takhøyde og vi liker gode faglige diskusjoner.
 • Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger. Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem tilbudet.
 • Lønn: 717400 Sykepleier årslønn 423 500 – 532 300 (Turnustillegg på kr. 12 000 årlig. Forutsetter 35,5 t. arbeidsuke. Tillegget reduseres i fht. stillingsstr.)
  645500 Vernepleier årslønn 423 500 – 532 300 (Turnustillegg på kr. 12 000 årlig. Forutsetter 35,5 t. arbeidsuke. Tillegget reduseres i fht. stillingsstr.)