Ledig stilling

Stavanger Kommune

Tasta skoles STOLT-avdeling søker grunnskolelærer/barnehagelærer med spes. ped.

Tasta skole ligger idyllisk til i skillet mellom by og land, med nærhet til gode turområder og flotte idrettsanlegg. I tillegg til å være en ordinær barneskole i nærområdet, har skolen en bydekkende STOLT-avdeling/TA for barn som trenger særskilt tilrettelegging i opplæringen. Skolen har ca. 380 elever og bortimot 70 ansatte.
Personalet er tverrfaglig sammensatt.

Vi legger vekt på at skolen skal være en god plass for store og små. Inkludering og tilrettelegging for den enkelte står sentralt i vårt arbeid. Et inkluderende skolemiljø er nødvendig for at elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og tilegne seg god faglig kompetanse. 


Kvalifikasjoner:

- Lærer eller barnehagelærer med spes.ped.
- Kompetanse på ASK - alternativ supplerende kommunikasjon
- Erfaring eller utdanning innenfor følgende områder er ønskelig: autisme, komplekse traumer, tilknytningsvansker og relasjonsutfordringer, NME, den tredelte hjernen, toleransevinduet.
- Erfaring fra skole er ønskelig.
- Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har et språknivå tilsvarende B1. Dette gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

- Du har gode ferdigheter i samarbeidende omsorg
- Du er en snill voksen som tenker at barn gjør så godt de kan
- Du er strukturert og tydelig på en omsorgsfull måte.
- Du har evne til å jobbe selvstendig og i team.
- Du er robust og fleksibel.
- God relasjonskompetanse og innsikt i egne sårbarheter.
- Gode ferdigheter i samarbeid og kommunikasjon.-
- Du er bevisst i forhold til regulering av egne følelser og tåler å stå i avvisningssituasjoner.
- Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

- Vi jobber for et inkluderende fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere.
- Vi tilstreber et godt samarbeid mellom TA/ STOLT-avdeling og ordinær skole og SFO.
- Godt foreldresamarbeid.
- En skole kjent for et aktivt læringsmiljø.
- Stillingskoder: 796300, 796600
- Lønn iht gjeldende tariffavtale.